CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI:

INGINERIE MECANICĂ:

  • Prof.univ.dr.ing. NICOLAE FLORIN COFARU

INGINERIE INDUSTRIALĂ:

INGINERIE SI MANAGEMENT:

MANAGEMENT: