Decan

Prof. univ. dr. ing.
Liviu-Ion ROŞCA
Tel: +40-(269)-21.79.28
Email: liviu.rosca@ulbsibiu.ro

Prodecani

Prodecan cu activitatea didactică

Prof. univ. dr. ing.
Maria VINȚAN
Tel: Tel: +40-(269)-21.79.28
Email: maria.vintan@ulbsibiu.ro.

Prodecan cu activitatea științifică

Prof. univ. dr. ing.
Valentin OLEKSIK
Tel: +40-(269)-21.79.28
Email: valentin.oleksik@ulbsibiu.ro

Prodecan cu probleme studenţeşti

Prof. univ. dr. ing.
Valentin PETRESCU
Tel: +40-(269)-21.79.28
Email: valentin.petrescu@ulbsibiu.ro

Prodecan cu strategia financiară şi relaţii internaţionale

Prof. univ. dr. ing.
Adrian PASCU
Tel: +40-(269)-21.79.28
Email: adrian.pascu@ulbsibiu.ro
Web:https://sites.google.com/ulbsibiu.ro/rezmatsibiu