Imagine

Seminar Internațional WIPO la Tbilisi GEORGIA

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (conform denumirii originale din engleză, World Intellectual Property Organization sau WIPO) este una din agențiile specializate ale Națiunilor Unite care a fost creată în anul 1967 cu scopul declarat de a încuraja activitatea creatoare și promovarea proprietății intelectuale oriunde în lume. WIPO are în mod curent 183 de state membre,  administrează 23 de tratate internaționale, având sediul mondial în Geneva, Elveția.

Proprietatea intelectuală se referă la recunoașterea paternității unei anumite invenții, creații sau idei și la drepturile legale rezultate în urma activității intelectuale respective. Drepturile de proprietate intelectuală se împart în două mari categorii: drepturile de autor, care protejează creațiile literare, artistice și științifice, și drepturile de proprietate industrială, care includ brevetele de invenție, dar nu numai. Potrivit Convenției adoptate în 1967, proprietatea intelectuală este definită ca înglobând drepturile referitoare la: opere literare, artistice și științifice; interpretări ale artiștilor interpreți și execuții ale artiștilor executanți; fonograme și emisiuni ale radiodifuziunii; invenții în toate domeniile activității umane; descoperiri științifice; desene și modele industriale; mărci de fabrică, de comerț și de serviciu, precum și nume comerciale și denumiri comerciale; protecția împotriva concurenței neloiale; orice alte drepturi aferente activității intelectuale în domeniile industrial, științific, literar și artistic.

Seminarul Internațional organizat de WIPO în parteneriat cu Oficiul Național de Proprietate Intelectuală din Georgia SAKPATENTI a reunit în acest  an 72 de personalităţi marcante ale instituţiilor naţionale şi internaţionale, ce au ca obiect de activitate protecţia proprietăţii intelectuale, alături de reprezentanţi ai universităților și centrelor de cercetare din Europa. Seminarul s-a desfăşurat în Georgia, la Tbilisi, în perioada 31 mai 2016 – 04 iunie 2016.

Seminarul Internațional a oferit o posibilitate excelentă participanților din centrele regionale de promovare a proprietății intelectuale și reprezentanților din universități să facă schimb de experiență.

WIPO a făcut nominalizări pentru câte o persoană din fiecare țară participantă la Seminarul internațional, iar pentru România nominalizarea a fost agreată și de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci București.

Scopul Seminarului Internațional a fost reprezentat de împărtășirea și discutarea experiențelor cu privire la inițiativele de implementare a „Politicii în domeniul proprietății intelectuale în universități și centre de cercetare”.

La sesiunile Seminarului Internațional au participat 72 de delegați (specialiști în domeniul Proprietății Intelectuale recunoscuți de WIPO) din oficiile naţionale ale statelor membre ale WIPO, dar și cercetători și profesori universitari cu experiență de la universități de renume din Europa, având posibilitatea de a se familiariza cu cele mai remarcabile realizări din domeniul implementării de „Politici de Proprietate Intelectuală în universități și centre de cercetare”.

Lucrările Seminarului au fost deschise de către domnul Nikoloz Gogilidze, Directorul Oficiului Național de Proprietate Intelectuală din Georgia SAKPATENTI, care a urat bun-venit participanţilor și a mulţumit pentru contribuţia tuturor la dezvoltarea politicilor de proprietate intelectuală și implementarea acestora în universități și centre de cercetare, menţionând nivelul ridicat de interes pentru aceste acțiuni și eforturile depuse la îmbunătăţirea sistemului de implementare a politicilor de proprietate intelectuală. Un cuvânt de bun-venit a fost rostit apoi de Michal Svantner, Directorul Departamentului aferent țărilor dezvoltate și în curs de dezvoltare membre ale WIPO. Cuvinte de bun-venit au fost rostite și de Habip Asan, Președintele Oficiului Turc de Brevete care a ținut un discurs cu privire la suportul acordat inovării și creșterii economice prin prisma Politicilor de Proprietate Intelectuală în universități.

În cadrul Seminarului Internațional au fost prezentate un număr de prelegeri împărțite pe zece tematici principale, pe parcursul cărora participanţii s-au familiarizat cu tendinţele de implementare a politicilor de proprietate intelectuală în universități, avându-i ca speakeri pe experţii organizaţiilor internaţionale, dar și pe profesori universitari de renume.

Reprezentanţii delegaţiilor participante la eveniment au avut posibilitatea să participe la sesiunile de comunicare conform tematicilor. Printre cele mai importante tematici au fost: “Economia bazată pe cunoștințe, brevete și universități”, “Importanța Proprietății Intelectuale pentru Universitățile și Instituțiile Academice din Georgia”, “Utilizarea Politicilor de Proprietate Intelectuală în Universități și Instituții de Cercetare în Israel”, “Politicile de Proprietate Intelectuală și Instituțiile de Cercetare, suportul oferit de Institutul Turc de Brevete”, “ Consolidarea capacității suport oferită de WIPO pentru țările în tranziție în vederea promovării politicilor de proprietate intelectuală în universități și instituțiile academice”, “Situația actuală în cadrul universităților din Georgia cu privire la proprietatea intelectuală”, “Politica de proprietate intelectuală pentru universități și instituții de cercetare pentru țările aflate în tranziție”, “ Panou de Discuție: Situația actuală în ceea ce privește politicile de proprietate intelectuală în universități și instituții de cercetare din regiunile participante la seminar”. Sesiunile de încheiere și concluziile au fost trasate de Nikoloz Gogilidze și Michal Svantner.

Din partea României și implicit a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a fost nominalizat de către WIPO subsemnatul. Pentru fiecare țară participantă a existat câte o nominalizare făcută de WIPO, iar în cazul României agreată de OSIM București. Reprezentatul României a susținut un keynote speach legat de ceea ce înseamnă Politicile de Proprietate Intelectuală în universitățile reprezentative din România, iar studiul de caz s-a referit la acțiunile întreprinse la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în acest domeniu, unde există un potențial important în a implementa Politicile de Proprietate Intelectuală propuse la nivel mondial de WIPO. Au fost punctate aspectele pozitive realizate la ULBS prin intermediul Departamentului Protecția Proprietății Intelectuale dar și prin intermediul Centrului PatLib din Sibiu, evidențiind și aspectele care necesită îmbunătățiri.

Rezumând, principala temă dezbătută în cadrul acestei întruniri a făcut referire la implementarea unei politici de protecție intelectuală în universități și centre de cercetare, punctându-se importanța și avantajele unei astfel de acțiuni pentru toate părțile implicate. Totodată, un punct important al prezentărilor și al discuțiilor ulterioare a fost reprezentat de contribuția WIPO în demersurile de creare și implementare a unor astfel de politici.

În prezent, peste 200 de universități din lume au implementat „Politica de Proprietate Intelectuală” având în vedere costurile minore pentru astfel de acțiuni și beneficiile care transcend dincolo de eforturi. Necesitatea implementării de politici de proprietate intelectuală se regăsește în rolul pe care îl au universitățile în cadrul unei societăți.

Se consideră, în general, că universitățile și centrele de cercetare trebuie să aibă o prioritate în a servi interesul public prin asigurarea că bunurile de proprietate intelectuală sunt transferate și dezvoltate sau diseminate în beneficiul publicului, de exemplu, sub forma unor noi produse, noi servicii sau prin crearea de noi locuri de muncă.

În ipoteza inexistenței unui document oficial care să reglementeze deținerea și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, diverși factori implicați în activitatea de creare, atât comunitatea universitară (profesori, cercetători, studenți, cercetători invitați, etc.) cât și terțe părți (cum ar fi sponsori industriali, consultanți, contractori sau chiar instituțiile guvernamentale) nu ar avea nicio orientare cu privire la modul în care ar trebui luate deciziile cu privire la proprietatea intelectuală.

Existența unor politici în domeniul proprietății intelectuale într-o universitate ar aduce beneficii tuturor celor implicați, începând de la mediul academic în sine, pentru care lucrurile s-ar putea simplifica și totodată clarifica și terminând cu mediul de afaceri, care ar putea avea acces mult mai ușor și transparent la bunurile de proprietate intelectuală create în universități.

Transformarea invențiilor brevetabile în produse și servicii benefice reprezintă o provocare, mai ales pentru mediul universitar. În timp ce cadrele didactice universitare continuă să genereze rezultate impresionante, descoperirile lor sunt adesea ignorate, brevetele de invenție rămân neexploatate iar cercetătorii, în timp, își pierd din entuziasm.

Eficacitatea acestui decalaj între mediul academic și industrie depinde de mai mulți factori, dar unul important este reprezentat de politicile de proprietate intelectuală implementate în universitate. Luând exemplul universităților de renume, ar trebui pus un accent mult mai pronunțat pe ceea ce înseamnă proprietate intelectuală în universități. Ar trebui acordat credit celor care se preocupă de aceste aspecte și ar trebui încurajate activitățile adiacente acestui demers pentru că doar în felul acesta se va putea vorbi de transfer de tehnologie, cercetare în adevăratul sens al cuvântului și mai presus de toate, de excelență (a se vedea cu precădere detaliile prezentate pe site WIPO unde este prezentat și ghidul aferent: http://www.wipo.int/export/sites/www/dcea/en/pdf/Tool_Cover_Model_Policy-Eng.pdf)

Impresia lăsată de acest eveniment remarcabil din punct de vedere științific dar și uman se poate rezuma la următoarele rânduri care fac referire, în principal, la oamenii care au participat la acest Seminar internațional WIPO. Bunătatea este o trăsătură de caracter dar şi o atitudine care presupune înclinarea omului de a face bine. Binele în sens larg îmbrăţişează şi blândeţea şi modestia. Se poate pune întrebarea: „Cine sunt cei care fac bine?” Se poate da răspuns că aceștia pot fi cei care poartă în suflet înclinația spre creativitate și inovare. Cu toate că ne naștem buni, condițiile vieții ne fură bunătatea într-o mai mare sau mai mică măsură, dar educaţia și orientarea au o mare importanţă. Viața ne pune în față anumite situații în care trebuie să decidem și să acționăm, altfel spus, viața ne pune la încercare. Pe unii încercările îi schimbă într-un sens aparte iar pe alții îi fac mai înțelepți. Deşi este mai greu să fii bun, sunt destui oameni care au acest curaj și sunt dispuși să se pună în slujba binelui dând dovadă de modestie. Astfel de oameni au fost cei care au participat la Seminarul Internațional care s-a desfășurat la Tbilisi. Oameni buni, înțelepți care știu să aprecieze oportunitățile care li se oferă în ceea ce privește domeniul abordat.

Se cuvine să mulțumim tuturor celor care au organizat și finanțat acest prestigios eveniment științific, tuturor celor care au făcut posibilă participarea ULBS la un astfel de eveniment extrem de educativ și de instructiv dar și acelora care ne-au nominalizat, ne-au invitat, ne-au acceptat și au făcut ca ULBS să fie singura organizație din România prezentă acolo.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Protecția Proprietății Intelectuale și Centrul PatLib din Sibiu

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU

mihail.titu@ulbsibiu.ro

 

Imagine1 Imagine2 Imagine3