Afiserasmus

Burse ERASMUS pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017

În data de 10 noiembrie 2016, la ora 14:00, în sala IM301 va avea loc  Concursul Erasmus (interviu cu studenții candidați).
Studenții care doresc să aplice pentru o astfel de mobilitate ERASMUS sunt rugați să depună până miercuri, 09 noiembrie 2016, ora 14:00 un dosar cu documentele specificate mai jos,  la secretariatul decanatului Facultăţii de Inginerie. Un pachet cu documente utile pentru studenții care doresc sa aplice pentru aceste burse, poate fi descarcat de aici.

Condiții pentru înscriere:

 • înmatriculare la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • cunoașterea limbii tării respective;
 • anul de studiu I, II, III sau IV de licență, respectiv anul I de master;
 • promovarea integrală a tuturor examenelor din anii anteriori.

Documente necesare înscrierii:

 • formular de candidatură;
 • curriculum vitae;
 • scrisoare de motivaţie redactată în limba străină;
 • extras după situaţia şcolară a semestrului/semestrelor/anului/anilor precedenţi;
 • atestat de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituţii specializate autorizate;
 • fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat (opţional).

Alte informaţii:

 • alocaţia (grantul) ERASMUS nu acoperă integral cheltuielile legate de deplasare;
 • problemele legate de cazare (rezervare loc cămin) sunt în sarcina studentului Erasmus;
 • studenţii selectaţi vor contacta personal serviciile de relaţii internaţionale ale universităţilor partenere, în vederea obţinerii invitaţiei şi întocmirii dosarului de studiu;
 • examenele promovate în cursul stagiului Erasmus vor fi echivalate în cadrul facultăţii, conform Cartei Erasmus.