Admitere

Nou- S-au afișat rezultatele provizorii-Confirmarea locului 20-23 iulie

CONFIRMAREA LOCULUI

  • Candidații declarați:
  1. admiși pe loc bugetat, au obligația să confirme locul ocupat prin concurs. În acest scop, vor depune diploma de bacalaureat în original (dacă aceasta nu a fost depusă la înscriere), până la data de 23 iulie 2018, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs.
  2. admiși pe locurile cu taxă, au obligația să confirme locul ocupat prin concurs. In acest scop, vor depune diploma de bacalaureat (în original sau copie legalizată), dacă aceasta nu a fost depusă la înscriere), vor achita prima rată a taxei de școlarizare, respectiv 1360 lei, la casieria universității și vor încheia contractul de școlarizare cu taxă până la data de 23 iulie 2018, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs.
  3. în așteptare au obligația să confirme dacă doresc să rămână în așteptare până la afișarea rezultatelor finale sau doresc să își retragă dosarul.
  4. respinși au obligația să vină să își retragă dosarul.
  • Confirmarea locului se face cu Fișa de înscriere și actul de identitate, în perioada 20–23 iulie 2018 (vineri și luni, între orele 8:30-15:30, sâmbătă și duminică între orele 9:00-13:00), în sala IM107.
  • Rezultatele finale vor fi publicate în 24 iulie 2018.

Rezultate provizorii – programe de licență – învățământ  cu frecvență – sesiunea iulie

Lista candidaților admiși la specializarea TDDH – frecvență redusă -rezultate provizorii -sesiunea iulie

Lista candidaților admiși specializarea IEDM învățământ la distanță- rezultate provizorii-sesiunea iulie

Rezultate test grilă – Algebră și analiză matematică

Subiecte test Algebră și analiză matematică

Pentru accesul în sălile de concurs candidaţii se vor prezenta miercuri  18.07.2018, între orele 800 – 845 cu actul de identitate şi fişa de înscriere. Accesul se va face doar pe uşa dinspre parcare(Bulevardul Victoriei).

Repartizarea candidaților pe săli pentru test matematică

Planificare la proba competență lingvistică

Miercuri, 18 iulie 2018, până la finalizarea testului de matematică, accesul în sediul facultății va fi permis doar candidaților și personalului implicat în desfășurarea concursului de admitere.

 

 

Înscrieri licență și master

înscrieri:  12 – 17 iulie 2018 

 joi–vineri, luni-marţi: 830 – 1630 , sâmbătă,duminică: 900 – 1300

Probe Licență:

      -test tip grilă (Calculatoare,Tehnologia Informaţiei, Ingineria Sistemelor, Multimedia, Electronică Aplicată, Electromecanică): 18 iulie 2018, ora 900; este necesară prezența candidaților cu o oră înainte de începerea testului, la ora 8:00

    -proba de competenţă  lingvistică: 18 iulie 2018, ora 1300 (pentru Mechatronics, Industrial Engineering)

Rezultate licență: 19 iulie 2018, ora 1600

Confirmarea locului licență: 20–23 iulie 2018

vineri și luni, între orele 8:30-15:30; sâmbătă și duminică între orele 9:00-13:00

Rezultate finale licență: 24 iulie 2018, ora 1600