Afis SEE2015 Ing (1)

Anunt GRANTURI SEE (Spatiul Economic European)

Pe 21 martie 2012 s-a semnat Memorandumul de înţelegere intre guvernul Romaniei si guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), prin care Romaniei i se aloca fonduri in valoare de 176.443.750 euro.

Acest Mecanism Financiar acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ) şi ţarile beneficiare ale finanţării. Pentru a consulta toate domeniile vizate de programele de finantare in Romania, puteti accesa site-ul www.asistentasee.fonduri-ue.ro.

Selecția beneficiarilor de mobilități SEE se desfășoară conform Regulamentului Erasmus Outgoing și Incoming. Participanții selectați vor fi considerați “beneficiari de fonduri SEE” și echivalenți cu “studenții Erasmus”.

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

  • Formular de candidatură

  • CV Europass

  • Scrisoare de intenţie/motivație in limba engleza

  • Rezultate academice: foaie matricolă / adeverinta de la secretariat cu media pe semestrul anterior / anul anterior de studiu, precum si precizarea “Integralist”;

  • Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă

Calendar:

Etapa I: 1 – 20 octombrie 2015 – depunerea dosarelor de candidatură secretariatul Decanatului

Etapa II: 22 octombrie 2015 – interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 23 octombrie 2015 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 27 octombrie 2015 depunerea contestatiilor la nivelul Facultății

Etapa V: 28 octombrie 2015 – afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor

Etapa VI: 29 octombrie 2015 – depunerea contestatiilor la nivelul ANPCDEFP și afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

– Studentii selectionaţi trebuie îndrumați spre SRIPC de unde vor primi o serie de formulare (ULBS Student Application Form și Learning Agreement) care trebuie completate înainte de plecarea în mobilitate. O procedură asemănătoare trebuie efectuată și la universitatea parteneră. Documentele completate (se regăsesc pe site-ul propriu fiecărui partener) se transmit la universitatea parteneră, de unde candidatul primeşte ulterior scrisoarea de invitaţie.

– Plecarea: Februarie/ Martie (pentru semestrul al II-lea)

Pachet de documente utile