Anunț referitor la sesiunea de reexaminări

 Reexaminarea se desfăşoară în regim cu taxă şi este admisă pentru maxim două discipline de studiu, în conformitate cu  Managementul procesului de învăţământ utilizând sistemul european de credite transferabile (ECTS),  Art.3.15.

Cererea tip pentru reexaminare se ridică de la secretariat, CAM.IM205, în  intervalul 5 – 7 sept.2017.