Noutăți admitere

Anunt confirmare loc și plata taxei- candidați în ASTEPTARE- master

Lista cu rezultate finale master_septembrie_2017

Lista candidatilor ADMISI IF licență septembrie 2017 final

Lista candidatilor ADMISI FR licență septembrie 2017 final

Lista candidatilor ADMISI în an superior IF licență septembrie 2017_final

Lista candidatilor ADMISI în an superior ID_FR licență septembrie 2017_final

Lista candidatilor RESPINSI IF septembrie 2017_final

Anunț confirmare MASTER

Perioada confirmări master 2017

Anunt important confirmare AȘTEPTARE – master

Lista candidatilor admiși – master 2017

Lista candidatilor respinși – master 2017

Lista candidatilor în așteptare – master 2017

Anunt important confirmare sept. licență

Anunt confirmare loc licenta IF_ID_FR

Lista candidatilor Admisi – Licenta IF septembrie

Lista candidatilor Admisi – Licenta FR septembrie

Lista candidatilor Admisi – An superior IF

Lista candidatilor Admisi – An superior ID_FR

Lista candidatilor Respinsi – An superior ID_FR

Lista candidatilor in Asteptare- Licenta ZI septembrie

Calificative obtinute la proba de verificare a cunostintelor de domeniu 18- 19 sept.2017

Calificative proba de competenta lingvistica_master 18-19 sept

 

 

Planificare candidați – Limba Engleza pentru ACS si ES

Planificarea candidatilor la proba de verificare a cunostintelor pe domenii – Master 2017

Anunț candidați – limba engleză

Anunț candidați proba de verificare a cunostintelor

 

Locuri scoase la concurs Licenta 2017 sesiunea de admitere septembrie

Anunt returnare taxa scolarizare prin trecere de la taxa la buget

Anunt confirmare loc candidat din lista de ASTEPTARE

Lista candidatilor ADMISI Invățământ cu Frecvență 31 iulie 2017 -rezultate finale

Lista candidatilor RESPINSI Invățământ cu Frecvență 31 iulie 2017-rezultate finale

Lista candidatilor ADMISI Invățământ la Distanță, Invățământ cu Frecvență Redusă 31 iulie 2017

Lista candidatilor RESPINSI Invățământ la Distanță, Invățământ cu Frecvență Redusă 31 iulie 2017

 

Licență Invățământ cu Frecvență – Sesiunea admitere iulie 2017 – Rezultate cu caracter provizoriu

Licenta Invățământ la Distanță, Frecvență Redusă- Sesiunea admitere iulie 2017 – Rezultate cu caracter provizoriu

Rezultate proba concurs – Algebra si Analiza matematica 23 iulie 2017

Contestațiile se depun marți, 25 iulie 2017 și miercuri, 26 iulie 2017, în intervalul orar 9:00 – 15:00, în sala IM107.

Deciziile cu privire la contestații vor fi făcute publice până joi, 27 iulie 2017, ora 15:00.

Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat, pot confirma locul, în perioada 25-29 iulie 2017. La confirmarea locului vor prezenta diploma de bacalaureat în original (dacă aceasta nu a fost depusă la înscriere).

Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă, pot confirma locul în perioada 25-29 iulie 2017. La confirmarea locului vor prezenta diploma de bacalaureat în original (dacă aceasta nu a fost depusă la înscriere), vor achita prima tranșă din taxa de școlarizare (40% din 3.400 RON, adică 1360 RON la casieria ULBS) și vor încheia contractul de școlarizare cu taxă.

Toţi candidaţii vor opta pentru limba străină.

In atentia candidatilor aflaţi în AŞTEPTARE !

  • Candidaţii aflaţi în AŞTEPTARE confirmă că rămân în aşteptare, în perioada 25-29 iulie 2017. La confirmarea locului vor prezenta diploma de bacalaureat în original (dacă aceasta nu a fost depusă la înscriere);
  • Dacă în 31 iulie 2017 apar admiși pe listele cu rezultate finale, pot confirma locul în perioada 1-3 august 2017, la Facultatea de Inginerie, sala IE 201 – Decanat. Candidații admiși pe loc cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de şcolarizare (40% din 3.400 RON, la casieria ULBS) şi vor încheia contractul de şcolarizare cu taxă.

 

Repartizarea pe săli a candidaților la proba de concurs „Algebră și analiză matematică”

TESTUL se susține în 23 IULIE 2017, la ORA 9:00

Candidații SE VOR PREZENTA LA ORA 8:00, CU ACTUL DE IDENTITATE ȘI FIȘA DE INSCRIERE pentru accesul în sălile de concurs.

Planificarea probei de competență lingvistică pentru candidații înscriși la programe de studii cu predare în limba engleza

TESTUL se susține în 23 IULIE 2017, începând cu ora 12:30, conform cu planificarea.

Candidații SE VOR PREZENTA  CU ACTUL DE IDENTITATE ȘI FIȘA DE INSCRIERE pentru accesul în sala de concurs IM301.