Cnssploiesti

Conferința Națională Ştiinţifică Studenţească în Inginerie de la Ploiești

Desfășurată sub epigraful “Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”, ediția a treia a Conferinței Naționale Ştiinţifice Studenţești în Inginerie de la Ploiești, a avut loc în anul 2016 în perioada 26-27 mai, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

Conferința din acest an a inclus 4 lucrări prezentate în plen (doctoranzi) și 52 lucrări prezentate în secțiunile avansați (anii IV și Master) și începători (anii I, II și III).

Lucrările prezentate în plen au fost realizate de studenții-doctoranzi de la universitățile participante, după cum urmează: de la Universitatea din Pitești, studentul-doctorand Mihai Cătălin ARVA a prezentat lucrarea intitulată “Analiza semnalelor vibroacustice”, coordonată de domnul prof. univ. dr. ing. Nicu BIZON; de la Universitatea Valahia din Târgoviște studentul-doctorand Georgian Marius IONIȚĂ a prezentat lucrarea “Eliminarea zgomotului periodic din imagini microscopic” coordonată de domnul prof. univ. dr. ing. Dinu COLȚUG; de la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești, student-doctorand Cosmina Mihaela ROȘCA a prezentat lucrarea “Studiu privind viteza de achiziție a datelor de la un analizor vectorial” coordonată de  domnul prof. univ. dr. ing. Nicolae PARASCHIV și de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, student-doctorand Andreea Simina RĂULEA a prezentat lucrarea “Politica în domeniul proprietății intelectuale la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu” realizată sub coordonarea domnului prof. univ. dr. ing. și dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU. La secțiunea avansați au fost înscrise 34 de lucrări realizate de studenți-masteranzi și de studenți din anul IV. În ceea ce privește secțiunea începători, în cadrul acesteia s-au înscris 18 lucrări realizate de studenți din anii I, II și III. La ambele secțiuni, lucrările au fost evaluate de către un juriu care a inclus reprezentanți de la toate universitățile participante.  Pe baza clasamentelor stabilite de către juriu, au fost oferite, pentru fiecare secțiune, câte trei premii, o mențiune și un premiu pentru creativitate. Premiul pentru creativitate a fost decernat studentei Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), Andreea-Roxana PREDA anul IV ITT, care a susținut lucrarea “Implementarea unui sistem de transport persoane de tip taxi în județul Sibiu”.

Echipa de studenți de la Facultatea de Inginerie ULBS, de la specializările „Ingineria transportului și a traficului”, „Calculatoare și Inginerie electrică”, respectiv „Inginerie economică în domeniul mecanic” au reprezentat cu succes ULBS și în speță Facultatea de Inginerie, câștigând în același timp experiență și reușind să socializeze cu reprezentanții celorlalte universități prezente.

Evenimentele organizate de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești au facilitat transferul de cunoștințe și experiențe într-un mod plăcut având în vedere evenimentele culturale integrate în cadrul programului. Aceste conferințe anuale reprezintă o motivație în plus de a aspira la îmbunătățire continuă deoarece succesul, indiferent de intensitatea sau de complexitatea lui, este ceva ce fiecare dintre noi dorim, materializat în lucruri realizabile sau irealizabile. Însă de fiecare dată când ne gândim la succes, în mintea noastră se creează o analogie cu o dorință aprinsă: un vis. Este o certitudine faptul că fiecare dintre noi visează și își dorește să-și depășească condiția actuală. Însă cum faci asta, în termeni cât se poate de concreți și reali ? Simplu: treci la acțiune respectiv la fapte. Iar acțiunea pentru studenții ULBS înseamnă și participarea la astfel de evenimente care se dovedesc de fiecare dată surse de inspirație, motivație și dorință de îmbunătățire continuă. Trebuie păstrat în minte faptul că studenții noștri sunt viitorul nostru, studenții noștri sunt șansa noastră la o țară mai bună, studenții noștri sunt reprezentații unei viitoare și reale societăți bazate pe cunoștințe. Dar cum facem să obținem din studenții noștri oameni de bine, demni de laudă, care să ne facă cinste? Dar mai ales cum îi facem să-și dorească o viață mai bună, o viață demnă, o viață lipsită de griji? Cum îi facem să-și dorească să devină „cineva”? Cum îi facem să înțeleagă că reușita lor în viață înseamnă de fapt reușita unui popor întreg … ?! Acestea sunt întrebările ce au un singur răspuns: fiindu-le alături și îndrumându-i așa cum facem cei care simțim aceste lucruri. Pentru ca un student să crească și să devină un om demn, din toate punctele de vedere, are nevoie de susținere, de sfaturi, de un profesor care să îi asculte și care să îi îndrepte spre calea cea bună.

Se cuvine să mulțumim mult gazdelor noastre, organizatorilor de la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, pentru primirea făcută, pentru modul în care am fost găzduiți, pentru atenția specială asigurată profesorilor și studenților participanți, în primul rând domnului Rector al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești – domnul Prof. univ. dr. ing. Pascu Mihai COLOJA, Președintelui Senatului Universității de Petrol și Gaze din Ploiești – domnul Prof. univ. dr. ing. Nicolae PARASCHIV, Prorectorului cu cercetarea de la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești – domnul Prof. univ. dr. ing. Ion BOLOCAN, domnilor decani implicați în această conferință, care au adus cu toții, împreună, un plus de valoare. Mulțumim și pentru modul special, aș spune aparte, în care ne-au primit, pe noi, pe cei care am participat de la Sibiu, de la aproape 300 de km.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industrială și Management

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU

Fotografie Fotografie