VASILOAICA CONSTANTIN

Doliu in Facultatea de Inginerie!

In memoriam

Prof.univ.dr.ing. Constantin VASILOAICA (20.05.1950-07.05.2017)

Comunitatea academică din Facultatea de Inginerie anunţă cu profund regret încetarea din viaţă, în cursul zilei de 07.05.2017, după o grea suferință,  a distinsului coleg, Prof. univ. dr. ing.  Constantin VASILOAICA.

După efectuarea studiilor gimnaziale și liceale, a urmat studiile universitare (1969-1974) la Institutul Politehnic din Brașov (actuala Universitate ”Transilvania” din Brașov), Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini – Maşini Unelte, în specializarea Tehnologiei Constructiei de Mașini, unde ulterior și-a susținut în anul 1995 și doctoratul la specializarea ”Rezistenta materialelor, elasticitate si plasticitate”.

După terminarea facultății, se angajează pe un post de inginer  la Întreprinderea Independența din Sibiu (1974-1981) unde ocupă succesiv funcțiile de inginer stagiar, inginer proiectant, inginer tehnolog. În anul 1981ocupă prin concurs postul de asistent, în cadrul disciplinei Rezistența materialelor, la Facultatea de Mecanică din Sibiu, care va deveni mai târziu piatra de temelie a actualei Universități ”Lucian Blaga” din Sibiu. În acest context a urcat succesiv treptele ierarhiei universitare, încheindu-și activitatea didactică în anul 2015 când s-a pensionat ca profesor universitar.

A fost un profesor deosebit de serios în meseria aleasă, apreciat de studenți, de colegi, de subalterni, un coleg și un prieten desăvârșit, un OM deosebit. De-a lungul celor 34 de ani în care a făcut parte din comunitatea academică sibiană, profesorul Constantin VASILOAICA a elaborat 16 cărți de specialitate, 134 de lucrări științifice publicate la conferințe naționale și internaționale, a fost director sau a participat în calitate de membru în 32 contracte de cercetare științifică. De asemenea, a participat la numeroase specializări, atât în țară cât și în străinătate, a fost membru în comitetele științifice sau de organizare a unor conferinţe şi congrese naționale și internaționale.

Prin moartea colegului prof.univ.dr.ing. Constantin VASILOAICA, școala tehnică sibiană pierde un valoros confrate.

Marcaţi de tristul eveniment, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!