Cursuri Injectie 1

Donatie Marquardt

Colaborarea Marquardt cu Facultatea de Inginerie a ULBS continuă prin abordarea unor module comune educative pentru studenți, care îi pregătesc pe viitorii ingineri să cunoască tehnologiile pe care le vor întâlni mai târziu ca viitori angajați. Astfel, Marquardt România a donat facultății 30 computere și 4 laptopuri pentru Laboratorul de Mecatronică și alte laboratoare, iar pentru Laboratorul de Injecție Mase Plastice, compania a donat 12 computere, 8 scaune și un televizor plasmă Sony. Acestora li s-au adăugat și 2 PLC-uri (automate programabile) și o matriță specială de injecție pentru ca studenții să poată studia utilizarea acesteia. Donația a fost făcută către Laboratorul de Injecție Mase Plastice, în cadrul căruia Marquardt a organizat cursul extra-curricular „Tehnologii de Injecție a Maselor Plastice”. Cursul, cu durata de 7 luni, se adresează studenților din anii III și IV, este ținut de prof. dr. ing. Marius Bibu și șef de lucrări dr. ing. Cristina Biriș.