Download

ERASMUS+ PARTNER COUNTRIES selecție STUDENȚI

Programul Erasmus+ Partner Countries oferă posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, predare sau formare în cadrul programului Erasmus+/ axa KA107 cu țările partenere din afara Europei, precum China, SUA, Filipine, Indonezia, Cambogia, Serbia, Rusia şi Argentina, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare, pentru anul academic 2018/2019.

Spre deosebire de selecția mobilităților de studiu Erasmus+ cu țările participante din Europa, unde selecția se desfășura la facultate, pentru mobilitățile cu țările partenere, comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.

Important de reținut este faptul că mobilitățile desfășurate trebuie să se încheie până la 31 IULIE 2019.

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă:

  • Formular de candidatură ULBS students application form
  • CV Europass
  • Scrisoare de intenţie/motivație
  • Rezultate academice (Foaia matricola)
  • Atestat limbă străină

Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția studenților este 11.05.2018.

Locuri disponibile pentru studenți