Anunț

Candidații care și-au schimbat statusul

În atenția candidaților care și-au schimbat statusul în urma confirmărilor:

  • Candidaţii care în urma rezultatelor finale au trecut de la un loc cu taxă la un loc bugetat pot completa cererea de returnare a primei tranşe până în 30 septembrie 2018, între orele 900-1300, la Decanatul Facultăţii de Inginerie, sala IE201.
  • Candidaţii care în urma rezultatelor finale au trecut de la buget la taxă au obligaţia să achite prima rată a taxei de şcolarizare, respectiv 1360 lei, la casieria universității şi să încheie contractul de școlarizare cu taxă, în perioada 31 iulie – 2 august 2018, între orele 900-1300, la Decanatul Facultăţii de Inginerie, sala IE201, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs.
  • Candidaţii care au trecut din lista de Aşteptare la buget au obligaţia să aducă diploma de bacalaureat în original (dacă aceasta nu a fost depusă la confirmarea locului), în perioada 31 iulie – 2 august 2018, între orele 900-1300, la Decanatul Facultăţii de Inginerie, sala IE201.
  • Candidaţii care au trecut din lista de Aşteptare la taxă au obligaţia să confirme locul ocupat prin concurs. În acest scop, vor depune diploma de bacalaureat în original, vor achita prima rată a taxei de şcolarizare, respectiv 1360 lei, la casieria universității şi vor încheia contractul de școlarizare cu taxă, în perioada 31 iulie – 2 august 2018, între orele 900-1300, la Decanatul Facultăţii de Inginerie, sala IE201, în caz contrar pierd locul ocupat prin concurs.
  • Retragerea dosarelor de concurs se poate face la Decanatul Facultăţii de Inginerie, sala IE201, între orele 900-1300.

 

Comisia de Admitere Facultatea de Inginerie