Anunț important

In atenția CANDIDATILOR CARE AU OPTAT PENTRU PROGRAMELE DE LICENTA CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZA

  • VOR SUSTINE TESTUL DE COMPETENTA LINGVISTICA IN DATA DE 23 IULIE 2017, începând cu ORA 12:30, conform planificării, în sala IM301.
  • PENTRU SUSTINEREA TESTULUI CANDIDATII SE VOR PREZENTA  CU ACTUL DE IDENTITATE SI FISA DE INSCRIERE PENTRU INTRARE IN SALA DE CONCURS.

Planificarea probei de competență lingvistică pentru candidații înscriși la programe de studii cu predare în limba engleză

In atenția CANDIDATILOR CARE AU OPTAT PENTRU SPECIALIZĂRILE:

CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMATIEI,       INGINERIA SISTEMELOR MULTIMEDIA, ELECTRONICĂ APLICATĂ, ELECTROMECANICĂ

 

  • VOR SUSTINE TESTUL DE MATEMATICA IN DATA DE 23 IULIE 2017, ORA 9:00
  • PENTRU SUSTINEREA TESTULUI CANDIDATII SE VOR PREZENTA LA ORA 8:00 CU ACTUL DE IDENTITATE ȘI FIȘA DE INSCRIERE PENTRU INTRARE IN SĂLILE DE CONCURS.

Repartizarea pe săli a candidaților la proba de concurs „Algebră și analiză matematică”

 

 

Comisia de Admiter