Poza Prof Florea

In memoriam Prof.univ.dr.ing. Viorel Florea

In memoriam
Prof.univ.dr.ing. Viorel Florea (11.02.1942 – 19.02.2016)
În cursul zilei de 19.02.2016 s-a stins din viață, după o lungă și grea suferință, profesorul universitar dr.ing. Viorel Florea.
După efectuarea studiilor gimnaziale și liceale, a urmat studiile universitare, în domeniul Tehnologiei Construcțiilor de Mașini, la Institutul Politehnic din Brașov (actuala Universitate ”Transilvania” din Brașov), unde ulterior și-a susținut în anul 1979 și doctoratul în specialitatea ”Organe de mașini”. La terminarea facultății, în contextul uzanțelor vremii, a preluat (prin repartiție) un post de inginer stagiar la Întreprinderea Independența din Sibiu (1965-1972), pentru ca mai apoi, timp de 7 ani (1972-1979) să lucreze la ICPTSC București, înainte de a se încadra, prin concurs, asistent universitar la Facultatea de Mecanică din Sibiu, în cadrul grupului de discipline Organe de mașini. În acest context a urcat succesiv treptele ierarhiei universitare, încheindu-și activitatea didactică în anul 2008 când s-a pensionat ca profesor universitar. A fost un profesor deosebit de serios în munca pe care și-o alesese, apreciat de studenți, un coleg și un prieten desăvârșit. De-a lungul celor 29 de ani în care a făcut parte din comunitatea academică sibiană, profesorul Viorel Florea a ocupat diverse funcții de conducere în cadrul facultății și a universității: Secretar științific facultate (1984-1989), Șef de catedră (1989-1990), Decan (1991-1992), Prorector (1992-2000), Secretar științific al ULBS (2000-2004). Ca specialist în domeniul menționat, a elaborat de-a lungul timpului 13 cărți de specialitate, peste 150 de lucrări științifice publicate la conferințe naționale și internaționale, 14 brevete de invenții, a fost conducător de doctorat în domeniul ingineriei mecanice și a participat în 17 contracte de cercetare științifică.
Prin moartea colegului prof.univ.dr.ing. Viorel Florea, școala tehnică sibiană pierde un valoros confrate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Conducerea Facultății de Inginerie din Sibiu