C2.000

Informații cazare

Lista redistribuire locuri de cazare_2016 – 2017

Anunt_important

ANUNŢ PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ULBS în anul universitar 2016 – 2017

Informații redistribuire locuri de cazare pentru anul universitar 2016 – 2017

Documente importante privind cazarea în căminele studențești:

Lista cazare

Calendar cazare an universitar 2016-2017

Regulament de cazare an universitar 2016-2017 aprobat de Senatul ULBS

Tarife cazare CAMINE-STUDENTESTI 2016-2017

Componența comisiilor de cazare constituite la nivel de facultate

Componenţa nominală a comisiei ULBS de cazare pentru anul universitar 2016 – 2017:

-Prof.univ.dr. Mioara Boncuț – Prorector Activități Studențești

-Conf.univ.dr. Ramona Todericiu – Director General Administrativ Adjunct ULBS

-Prof.univ.dr. Valentin Petrescu – Secretar Consiliul Studențesc

-Conf.univ.dr. Mihai Sanislav – Prodecan cu probleme studențești

-Marius Smărăndoiu – Reprezentant studenți în Consiliul de Administrație

-Carolina Țimbalari – Student senator

-Ahmad Cezar – Student senator

Confirmarea locurilor de cazare se va face în perioada 26 – 31 august 2016 online la adresa

https://docs.google.com/a/ulbsibiu.ro/forms/d/e/1FAIpQLSfPXhindJOK4e8NWlsNX6P4Q0sD-BR43PLeCduTSfE-iHtlSw/viewform?c=0&w=1

Pentru alte detalii privind cazarea accesați http://dga.ulbsibiu.ro/