Marquardt

Marquardt Schaltsysteme S.C.S. University Event – 22.05.2019

În data de 22.05.2019, în incinta Facultății de Inginerie a ULBS, sala IE101, la ora 14:00, se va prezenta planul de extindere al departamentului Cercetare Dezvoltare al companiei Marquardt Schaltsysteme S.C.S.

Sunt invitați studenții de la specializările: Calculatoare, Tehnologia Informației, Ingineria Sistemelor Multimedia, Electronică Aplicată, Mecatronică, Robotică.