Untitled

Reprezentare cu succes la Congresul Internațional PatLib

Congresul Internațional PatLib, organizat de Oficiul European de Brevete, reunește în fiecare an personalităţi marcante ale instituţiilor naţionale şi internaţionale ce au ca obiect de activitate Protecţia Proprietăţii Intelectuale, cu precădere Protecția Proprietății Industriale, alături de reprezentanţi ai centrelor teritoriale din Europa.

În acest an, în perioada 2-5 mai, Congresul s-a desfăşurat în Finlanda, la Helsinki, la Grand Marina Congress Center (programul Congresului s-a extins și în afara celor 2 zile stabilite și anunțate inițial). 

Organizat de Oficiul European de Brevete (EPO), congresul a oferit o posibilitate excelentă delegațiilor din centrele regionale de promovare a proprietății intelectuale, din țările membre ale Convenției Brevetului European să facă schimb de experiență. 

EPO este o organizație interguvernamentală ce în prezent reunește 38 de state membre (Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria).

În cooperare cu oficiile naționale de brevete ale statelor membre, EPO sprijină o rețea de centre de informare (Centrele Europene PatLib) în toată Europa, care a evoluat de la o grupare de brevetoteci naționale distribuite pe scară largă în statele membre. Centrele PatLib sunt situate în diverse instituții cum ar fi Camerele de Comerț Industrie și Agricultură, Organizații non-guvernamentale, institute de cercetare, biblioteci, universități, etc.

PatLib reprezintă un acronim care provine din alăturarea a două cuvinte din limba engleza PATent și LIBrary (Biblioteca de Brevete de Invenții) și exprimă prin însăși denumirea aleasă obiectul său de activitate: crearea pe plan local a unor unități specializate dotate cu biblioteci de brevete și cu publicații din domeniul proprietății industriale la care să aibă acces toți cei interesați să se familiarizeze și să se informeze asupra invențiilor, mărcilor, desenelor și modelelor industriale, iar în cadrul centrelor care și-au diversificat activitatea și asupra drepturilor de autor. 

În fiecare an, începând cu 1990, Oficiul European de Brevete organizează Congresul Centrelor Europene PatLib cu scopul de a crea o legătură strânsă între cele 38 de state membre. Scopul ediției din acest an a fost reprezentat de împărtășirea și discutarea experiențelor cu privire la inițiativele și proiectele implementate cu succes în centrele europene, în instituțiile gazdă.

La sesiunile Congresului au participat aproximativ 285 de specialiști în domeniul PI și examinatori de brevete din oficiile naţionale ale statelor membre ale EPO, având posibilitatea de a se familiariza cu cele mai remarcabile realizări din domeniu.

Lucrările Congresului a fost deschise de către Richard Flammer, Directorul Principal EPO, care a urat bun-venit participanţilor și a mulţumit pentru contribuţia tuturor la dezvoltarea unui mediu de succes sistemului european de brevete, menţionând nivelul ridicat de dezvoltare al Centrelor de informare în domeniul brevetelor și eforturile depuse la îmbunătăţirea sistemului de protecţie a proprietăţii industriale. Un cuvânt de bun-venit a fost rostit de Rauni Hagman, Directorul General al Oficiului de Brevete din Finlanda și de Benoit Battistelli, Președintele Oficiului European de Brevete. Cuvinte de bun-venit au fost spuse și de Jari Gustafsson, Secretarul Permanent al Ministerului Economiei și Muncii din Finlanda care ulterior a susținut un discurs cu privire la suportul acordat de Guvernul finlandez inovării și creșterii economice.

În cadrul Congresului PatLib 2016 au fost organizate 22 de sesiuni de comunicări cu diferite tematici, pe parcursul cărora participanţii s-au familiarizat cu tendinţele de dezvoltare a interconexiunilor profesionale, avându-i ca oratori pe experţii organizaţiilor internaţionale, precum: WIPO, EPO, OHIM, INPI, Comisia Europeană și nu numai. Reprezentanţii delegaţiilor participante la eveniment au avut posibilitatea să participe la sesiunile de comunicare conform tematicilor interesante. Printre cele mai importante tematici au fost: „Difuzarea culturii inovaționale în sistemul medical”, „Marketing digital”, „Tratate de cooperare ca mijloace de creștere a calității și vizibilității Centrelor PatLib”, “Creșterea conștientizării prin intermediul comunicării digitale”, “Serviciile Centrelor PatLib în susținerea inovării financiare”, „Cum ar trebui evaluate Centrele PatLib”, “Diseminarea cunoștințelor: un nou mod de a comunica în legătură cu PI”, “Construirea respectului pentru PI: inițiativă de creștere a conștientizării în sistemul educațional din Marea Britanie”. Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Marea Britanie, prin reprezentanta Sally Long a adus în fața publicului rezultatele celui mai recent raport care sintetizează  modul în care IMM-urile sunt în măsură să utilizeze eficient activele de proprietate intelectuală pentru a asigura finanțarea necesară afacerii lor. Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Marea Britanie a prezentat la  Congresul Internațional PatLib 2016 organizat de Oficiul European de Brevete un set de instrumente în vederea finanțării pe baza proprietății intelectuale destinat să sprijine un dialog mai bun între organizații și profesioniștii din domeniul serviciilor financiare. Setul de instrumente a fost realizat prin contribuția unui grup de lucru format din reprezentanți ai mediului bancar, profeșioniști din domeniul proprietății intelectuale, dar și reprezentanți ai mediului de afaceri. Incluzând template-uri și ghiduri de ajutor pentru o mai bună identificare și descriere a bunurilor intangibile, ghiduri de dezvoltare strategică bazată pe proprietate intelectuală, instrumentele dezvoltate de cei din Marea Britanie reprezintă un subiect de foarte mare interes. Un alt lucru prezentat de Sally Long a avut legătură cu activitatea desfășurată în cadrul Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Marea Britanie și programele dedicate dezvoltării și înțelegerii subiectului ce are în prim plan proprietatea intelectuală. Pornind de la filmulețele video educative prezentate pe canalul de YouTube și până la serviciile de asigurare în domeniul proprietății intelectuale interesul Oficiului pentru Proprietate Intelectuală din Marea Britanie este îndreptat către crearea unei lumi conștiente de importanța proprietății intelectuale.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul PatLib din Sibiu au fost reprezentate de prof. univ. dr. Mihail Aurel ȚÎȚU care a susținut, în sala NORDIA de la Grand Marina Congress Center, un mini-seminar (denumire stabilită de EPO) de 90 de minute cu titlul “Crearea unui mediu de succes prin intermediul vizualizării și evaluării bunurilor intangibile în organizațiile bazate pe cunoștințe”.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a fost singura Universitate din România care a participat la acest Congres, iar reprezentatul ULBS a fost singurul român selectat de EPO ca speaker. Sala plină și prelungirea cu încă un număr bun de minute datorate numărului mare de întrebări din partea participanților au fost dovada succesului și interesului pentru tema abordată. Mai mult decât atât, Directorul Principal al EPO, Domnul Richard Flammer, după prezentare, la Standul EPO de la Grand Marina Congress Center, și-a exprimat felicitările pentru această prezentare de succes ce a avut la bază experiența  Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și a Centrului PatLib din Sibiu într-un proiect european de cercetare ce a reunit 9 țări și 15 parteneri din Europa. Prezentarea Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și a Centrului PatLib din Sibiu a avut originea în conștientizarea ideii conform căreia transferul de tehnologie și în mod special inovarea reprezintă aspecte cărora economiile le acordă o importanță crescândă. Schimbările rapide ale caracteristicilor piețelor externe și din domeniul tehnologic sunt provocări pentru inovații mai rapide și mai frecvente care au ca rezultat noi produse, procese și tehnologii. Inovarea este forța care conduce la competitivitate, creștere economică, profitabilitate dar și la crearea de valori durabile având în vedere faptul că avantajul competitiv este greu de obținut într-un mediu definit de competiția acerbă. Atracția prezentării Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și a Centrului PatLib din Sibiu a fost reprezentată de partea practică ce a avut ca scop expunerea, prin implicarea celor din sală, a unei metodologii dedicate evaluării financiare și economice a bunurilor intangibile ale IMM-urilor din punct de vedere al entităților financiare. Metoda de evaluare prezentată este structurată pe trei nivele și înglobează două instrumente de evaluare. Unul dintre instrumente se referă la brevetele de invenție iar celălalt se referă la mărci / brand-uri. Instrumentul de evaluare pentru brevete realizează o evaluare cantitativă pornind de la răspunsurile unor întrebări incluse în patru chestionare referitoare la statutul legal, tehnologic, piață și strategie. Cel de-al doilea instrument a fost creat pentru determinarea valorii brandurilor. Procedura de evaluare a brandurilor ia în considerare o serie de indicatori pentru a putea determina valoarea reală a unui brand. Apelând la ajutorul unui voluntar din sală, a fost accesat site-ul https://www.support2finance.eu/websites/evlia/smecontact.asp, și au fost  completate pe rând chestionarul de pre-evaluare și apoi setul de chestionare referitoare la proprietatea intelectuală a unui IMM. Rezultatul practic al seminarului l-au putut cuantifica atât cei din sală cât și partenerii din proiectul în care ULBS a fost implicată. De remarcat prezența în sala a reprezentanților OSIM București și a reprezentanților Centrelor PatLib din Baia Mare, Constanța, Sfântul Gheorghe, Timișoara și Bistrița, care au fost alături de speaker-ul român.

Experiența participării la Congresul Centrelor PatLib din Europa s-a dovedit și în acest an una benefică pentru evoluția pozitivă și implicit pentru dezvoltarea Universității “Lucian Blaga” din Sibiu și a Centrului PatLib din Sibiu ce urmărește îmbunătățirea continuă cu pași mici, dar siguri.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Protecția Proprietății Intelectuale
Centrul PatLib din Sibiu
Prof. univ. dr. Mihail Aurel ȚÎȚU
mihail.titu@ulbsibiu.ro

Puteți găsi imagini de la eveniment in format pdf: imagine 1 imagine2 imagine3