Img 0559

Seminar on Digital Development and Intellectual Property

„Seminar on Digital Development and Intellectual Property”,

WIPO, New Building, Elveția, Geneva, 21-23 noiembrie 2016

 

Vă propun în continuare o trecere în revistă a unui eveniment științific internațional de înalt nivel care continuă seria de evenimente desfășurate la nivel internațional în anul 2016 în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale. Sunt evenimente științifice ce continuă crearea și consolidarea culturii proprietății intelectuale la nivel instituțional în contextul fructificării unor relații cultivate de-a lungul anilor cu WIPO, EPO EUIPO, OSIM, ORDA și alte instituții internaționale. În scopul de a îmbunătăți cunoștințele specialiștilor în domeniul protecției proprietății intelectuale, dar și pentru a aduce noi practici și experiențe internaţionale în practica locală, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost reprezentată prin prof. univ. dr. Mihail Aurel Țîțu la un seminar internațional de importanță majoră ce s-a desfășurat în acest an la WIPO, Geneva, în Elveția.

Invitația nominală transmisă de către WIPO, respectiv de către Domnul Ambasator Ojeda Hector Antonio Casanueva, Ambasador permanent al Misiunii Permanente din Chile în Elveția și la WIPO, a reprezentat o oportunitate de a participa la acest seminar științific internațional de înalt nivel, unde au fost schimbate, între țările participante, cazuri de bune practici din domeniul Protecției Proprietății Intelectuale (PPI). Reprezentanții țărilor participante au fost din domeniul academic și de cercetare, organizații private, firme multinaționale, mediul financiar-bancar și nu în ultimul rând din administrația publică, dar și din mediul politic.  Prezența la acest seminar internațional a doamnei Sylvie Forbin, director general adjunct WIPO, a oferit un plus de valoare acestui eveniment științific, unde dezbaterile au fost axate pe problematici de mare actualitate în domeniul Capitalului Intelectual.

Evenimentul face parte din paleta largă a programelor de dezvoltare, training și de diseminare a informațiilor, în care sunt incluse și Centrele PatLib din Europa. Seminarul internațional continuă evenimentele internaționale știintifice din 2016 de la Helsinki si Tbilisi. Seminarul internațional este înglobat în categoria celor de cercetare-dezvoltare și inovare, prin care țările participante au prezentat cazuri de bune practici cu privire la politicile de Proprietate Intelectuala (PI) și nu numai, cazuri de bune practici oferite auditoriului prin intermediul a 3(trei) mese rotunde, a unei sesiuni dedicate dezbaterilor, unde problemele ridicate au fost extrem de pragmatice, educative și constructive.

Prezentarea României a fost realizată, aș putea spune, „în paralel” cu domnul Ignacio L. De Leon de la Washington SUA, expert în Proprietate Intelectuală. A fost o deosebită plăcere să pot conlucra și să pot colabora cu o astfel de personalitate în domeniu. Personalități în domeniul Proprietății Intelectuale din Elveția, SUA, Chile, Nigeria, Marea Britanie, Canada, Venezuela, Guatemala, Caracas, Argentina, Uruguay, China, Belgia, Luxemburg, Costa Rica și-au prezentat studiile de caz și cazurile de bune practici din țările menționate. A fost o onoare să îi cunosc și să discutăm, să ne spunem opiniile și să învățăm ceva nou.

Prezentarea pe care am realizat-o din partea României a vizat o radiografie detaliată a sistemului de PI din universități, cu studiu de caz pe Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Am insistat pe faptul că dezvoltăm și dorim să implementăm o politică de PI în universitate focalizată pe rezultate măsurabile.  Am putut constata modul deosebit de pragmatic în care domeniul PI este implementat în cadrul organizațiilor participante, în universități, politicile de PI pe care le aplică țările participante la acest seminar internațional.

Se cuvine să mulțumesc acelora care au făcut posibilă participarea României, dar și a mea ca expert PI (conform invitației nominale) la acest seminar internațional. Mulțumirile trebuie adresate tuturor celor care și-au adus contribuția la această reușită pentru noi ca și universitate, dar și acelei persoane, expert european în domeniu PI, care s-a gandit și a luat decizia nominalizării.

Experiența a fost benefică, educativă și constructivă, lucru care va conduce la un plus de valoare adaugată din toate punctele de vedere pentru România, pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Printre cele mai importante tematici au fost cele legate de: Economia bazată pe cunoștințe și universități, Proprietatea Intelectuală pentru Universitățile și Instituțiile Academice, Politicile de Proprietate Intelectuală, Suportul oferit de WIPO pentru cei interesați, Actualități în cadrul unor  universități cu privire la proprietatea intelectuală, dar nu numai. Au fost punctate aspectele pozitive realizate la ULBS prin intermediul Centrului OSIM-EPO PatLib din Sibiu, evidențiind și aspectele care necesită îmbunătățiri. Rezumând, temele dezbătute în cadrul întrunirilor au făcut referire la implementarea unei politici de protecție intelectuală în universități și institute de cercetare, organizații care au ca obiect de activitate principal sau secundar activitatea de cercetare etc, punctându-se importanța și avantajele unei astfel de acțiuni pentru toate părțile implicate. Totodată, un punct important al prezentărilor și al discuțiilor a fost reprezentat de contribuția WIPO în demersurile de creare și implementare a unor astfel de politici de proprietate intelectuală.

Pentru a afla mai multe, pentru a fi la curent cu noutățile apărute, vă recomand accesarea paginii de facebook https://www.facebook.com/Centrul-PatLib-Sibiu-Protecția-Proprietății-Intelectuale-1239280319420616/?fref=ts

Închei prin a vă ura tuturor multă sănătate, bucurii și un An Nou 2017 mai bun, cu realizări, cu prosperitate, cu liniște și cu performanțe așa cum ne dorim pentru Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu !

Din partea mea, cu drag, La Mulți Ani 2017 !

Sibiu, 12 decembrie 2016

 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,

Director Centrul OSIM-EPO PatLib din Sibiu

Prof. univ. dr. ing. și dr. ec.-mg. Mihail Aurel ȚÎȚU