Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, pe baza actului de identitate, sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.

Locuri oferite pentru studii de licență, învățământ cu frecvență, sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Menţionăm că locurile pot fi modificate în funcţie de numărul de dosare retrase pe perioada verii (1 august–10 septembrie)

Locuri oferite in sesiunea iulie, pe specializări, la studii de licență și master, cu link la planul de învățământ pentru învățământ cu frecvență

Ofertă educațională – ADMITERE  2018 licență și master

Template Fișă înscriere licență IF 2018 Template Fișă înscriere master IF 2018
Template_Fisa_inscriere_LICENTA_ZI_2018

codul programelor de Licenta 2018

Template_Fisa_inscriere_MASTER_ZI_2018

codul programelor de Master 2018