Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecția datelor cu caracter personal, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 și ale Legii nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),  pe lista beneficiarilor de burse apare numărul dvs. matricol (cel existent în carnetul de student/în UMS).

Depunerea contestațiilor se face la adresa de mail delia.mihalache@ulbsibiu.ro în 25 martie 2021 și 26 martie 2021, până la ora 1000.
Soluționarea contestațiilor: 29 martie 2021, ora 1600.
Afișarea listelor finale: 30 martie 2021, ora 1600.

Stimați studenți bursieri, vă rugăm să completați datele solicitate și să încărcați o copie a extrasului de cont (care include codul IBAN) în formularul următor:
https://forms.gle/YJyqcPNQWECbaDPM9
Termenul de completare formular s-a prelungit, este  02 aprilie, ora 1200.
Mențiuni:
– contul bancar trebuie să fie pe numele dvs.
– contul trebuie să fie deschis la una din băncile: BCR, BRD, Transilvania sau Raiffeisen BANK

Liste dupa contestatii Licența Master
Burse Performanta Lista dupa contestatii Performanta Licenta Lista dupa contestatii Performanta Master
Burse de Merit Lista dupa contestatii – Burse Merit Licenta Lista dupa contestatii Burse Merit Master
Burse Sociale Lista dupa contestatii – Burse Sociale Licenta , Master
Burse etnici români Lista dupa contestatii – Etnici

Lista studenți  pe locuri cu taxa care beneficiaza de burse

 

Liste inainte de contestatii Licența Master
Burse de Performanță Lista Licenta PERFORMANTA Lista Master PERFORMANTA
Burse de Merit Lista Licenta – MERIT Lista Master – MERIT
Burse Sociale Lista bursa socială – Licență și Master 
Burse etnici români Lista bursieri etnici români