Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679  privind protecția datelor cu caracter personal, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018 și ale Legii nr. 190/18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),  pe lista beneficiarilor de burse apare numărul dvs. matricol (cel existent în carnetul de student/în UMS).

Liste BURSE după contestații, semestrul I, an universitar 2021-2022

Liste BURSE din fonduri ULBS