DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ

Informații program de licență


Înființat în anul: 2010
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi 
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Română
Cifră de școlarizare: 50 de locuri

Misiune


Misiunea specializării este de a forma ingineri cu pregătire duală, tehnică și economică. Absolventul programului de studiu va fi un specialist interdisciplinar, cu cunoștințe din domeniile tehnic, informatic, managerial și economic, capabil să organizeze și să conducă diverse sisteme sau componente de producție.

Activități extracurriculare


Colectivul departamentului organizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi: Concursul de roboți mobili, Concursul de roboți autonomi RobotX, participarea la concursul internațional Eurobot, participare la Concursul național de Mecanică “Andrei G. Ioachimescu”.

Discipline studiate


Anul I Anul II
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Algebră liniară. geometrie analitică și diferențială Informatică aplicată (2) Desen tehnic și infografică (2)  Mecanisme şi organe de maşini 
Geometrie descriptivă Analiză matematică  Electrotehnică  Contabilitate 
Chimie Bazele economiei (1)  Bazele economiei (2)  Cercetări operaţionale
Fizică (1) Mecanică  Teoria probabilităților și statistică matematică / Metode numerice Știința și ingineria materialelor (2) / Materii prime pentru textile-pielărie (2)
Bazele managementului Marketing  Știința și ingineria materialelor (1) / Materii prime pentru textile-pielărie (1) Termotehnică și echipamente termice / Structuri textile - țesături
Informatică aplicată (1) Desen tehnic și infografică (1)  Prelucrări prin așchiere / Structuri textile-fire Rezistența materialelor / Confortul și funcțiile produselor textile și din piele
Comunicare / Etică și integritate academică Mecanica fluidelor și echipamente hidraulice / Inginerie generală în textile – pielărie  Toleranțe și control dimensional / Metrologie în textile - pielărie Practică de domeniu
Limba engleză (1) / Limba germană (1)  Limba engleză (2) / Limba germană (2) Limba engleză (3) / Limba germană (3)
Educaţie fizică şi sport (1) Educaţie fizică şi sport (2) Educaţie fizică şi sport (3) 
Anul III Anul IV
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Managementul calității  Design în textile și pielărie Cercetări de marketing  Sisteme informatice în management 
Finanțe și creditare  Managementul logisticii Comportamentul consumatorului  Legislație comercială 
Managementul producției Managementul proiectelor Analiza proiectelor de investiții  Management strategic 
Structura și proiectarea confecțiilor textile Managementul resurselor umane Afaceri mici și mijlocii  Mașini. roboți și echipamente SFF /
Creație artistică în textile și pielărie
Tehnologia tricoturilor (1) Analiză economică  Ingineria sistemelor de producție  Tehnologii de prelucrare (2) / Tehnologii și utilaje în tricotaje
Comanda și acționarea mașinilor / Tehnologia confecțiilor textile (1) Tehnologii și utilaje de presare / Tehnologia confecțiilor textile (2) Proiectare asistată de calculator în confecții  Echipamente de fabricare / Tehnologii și utilaje în confecții
Management internațional / Structuri textile - tricoturi Tehnologii de prelucrare / Tehnologia tricoturilor (2) Proiectare asistată de calculator în tricotaje  Elaborarea proiectului de diplomă
Legislația muncii / Legislația proprietății intelectuale și industriale Practică de specialitate  Modelarea și simularea activităților de producție / Finisarea produselor textile Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

     Competențe profesionale