DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

MECATRONICĂ

Informații program de licență


Înființat în anul: 2008
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi 
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Română / Engleză
Cifră de școlarizare: 60 de locuri

Misiune


    ​Misiunea acestei specializări este de a forma ingineri specializați în proiectarea / designul, fabricația şi utilizarea produselor mecatronice. Absolventul programului de studiu va fi un specialist interdisciplinar, capabil să integreze componente și sisteme mecanice, electronice și informatice.

Opțiune - forma duală


Programul MECATRONICĂ este unul dintre programele care permite studenților să opteze și pentru varianta duală, care permite efectuarea de stagii de practică începând cu anul I la partenerii: S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. și Marquardt Schaltsysteme S.C.S.

Activități extracurriculare


Colectivul departamentului organizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi: Concursul de roboți mobili, Concursul de roboți autonomi RobotX și participarea la concursul internațional Eurobot

Discipline studiate


Anul I Anul II
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Chimie Grafică asistată de calculator 2 Bazele sistemelor mecatronice Termotehnică
Grafică asistată de calculator Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2 Electronică Electronică digitală
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1 Teoria probabilităţilor şi statistică matematică Rezistenţa materialelor Electronică de putere
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Analiză matematică Mecanică   Toleranțe și control dimensional
Fizică Ştiinţa şi ingineria materialelor Arhitectura calculatoarelor numerice Bazele sistemelor automate
Limba engleză 1 / Limba germană 1 Metode numerice Limba engleză 2 / Limba germană 2 Mecanica fluidelor
Comunicare / Etică și integritate academică Limba engleză 2 / Limba germană 2 Educaţie Fizică şi Sport 3 Mecanisme şi organe de maşini 1
Educaţie Fizică şi Sport 1 Istoria tehnicii / Cultură și civilizație Educaţie Fizică şi Sport 4
Educaţie Fizică şi Sport 2 Practică de domeniu
Anul III Anul IV
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Mecanisme şi organe de maşini 2 Tehnici și sisteme de măsurare Sisteme de conducere în robotică Sisteme flexibile de fabricație 2
Proiectarea asistată de calculator Mașini unelte și prelucrări mecanice Sisteme flexibile de fabricație 1 Logistică industrială
Bazele roboticii Sisteme de achiziţie de date Tehnologii de fabricaţie şi micro / nanotehnologii Sisteme mecatronice
Hidronică și pneutronică 1 Hidronică și pneutronică 2 Modelarea şi simularea sistemelor mecatronice Fabricaţie virtuală
Elemente constructive de mecatronică / Structuri mecanice pentru mecatronică Acționări electrice Mentenanţa sistemelor în mecatronică / Fiabilitate și mentențată Analiză cu elemente finite
Programarea microcontrolarelor / Sisteme incorporate Echipamente și tehnologii de fabricație în mecatronică Automate programabile / Dinamica sistemelor mecatronice Ingineria sistemelor de producţie / Ingineria calității
Inteligență artificială / Microcontrolere, microprocesoare Software pentru instrumentație virtuală Sisteme și echipamente cu comandă numerică / ​Programarea echipamentelor de comandă numerică Elaborarea proiectului de diplomă
Senzori şi sisteme senzoriale Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Practică de domeniu

     Competențe profesionale


Testimoniale