DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

SISTEME CAD-CAE-CAM ÎN DEFORMARE PLASTICĂ

Informații program de licență


Înființat în anul: 2008
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi 
Durata Studiilor: 3 semestre
Titlul absolventului: inginer diplomat 
Limbă predare: Română
Cifră de școlarizare: - de locuri

Misiune


Misiunea specializării de master este perfecţionarea absolvenţilor ciclului de studii universitare de licenţă din domeniul „Inginerie Industrială” și din domenii conexe, prin sintetizarea şi aprofundarea unor cunoştinţe legate de tehnicile de proiectare, analiză şi prelucrare asistată de calculator în sectorul deformărilor plastice. Se urmăreşte pregătirea unui specialist capabil să proiecteze maşini, echipamente tehnologice şi tehnologii de deformare plastică, pe baza unor cunoştinţe avansate referitor tehnicile de proiectare, analiză şi prelucrare asistată de calculator.

Activități extracurriculare


Colectivul departamentului organizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi: Concursul de roboți mobili, Concursul de roboți autonomi RobotX și participarea la concursul internațional Eurobot

Discipline studiate


Anul I Anul II
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I
Mașini, echipamente și strategii în sisteme integrate de producție Achiziția și procesarea datelor experimentale Bazele cercetării creative
Metode și tehnici de proiectare asistată Analiza și sinteza asistată a sistemelor de acționare Comanda și programarea echipamentelor de deformare plastică
Metode numerice / Modelarea și simularea sistemelor Soluții software pentru programarea asistată în sisteme de producție / Echipamente alternative cu comandă numerică Procedee speciale de deformare plastică / Procesarea materialelor nemetalice
Elaborarea disertației

     Competențe profesionale