DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

SISTEME MECATRONICE AVANSATE

Informații program de licență


Înființat în anul: 2019
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi 
Durata Studiilor: 3 semestre
Titlul absolventului: inginer diplomat 
Limbă predare: Română
Cifră de școlarizare: 45 de locuri

Misiune


Misiunea programului de studii de master Sisteme Mecatronice Avansate este de a perfecţiona absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă, prin sintetizarea şi aprofundarea unor cunoştinţe legate de conceperea, realizarea şi implementarea produselor mecatronice şi a serviciilor, programarea şi conducerea asistată a echipamentelor industriale, informatizarea activităţilor industriale şi a serviciilor.

Activități extracurriculare


Colectivul departamentului organizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi: Concursul de roboți mobili, Concursul de roboți autonomi RobotX și participarea la concursul internațional Eurobot

Discipline studiate


Anul I Anul II
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Biomecatronică Sisteme senzoriale și instrumentație virtuală Microrobotică și microsisteme Practică profesională
Metode și tehnici avansate de proiectare asistată Diagnoza și fiabilitatea sistemelor mecatronice Sisteme de conducere avansate în mecatronica Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
Proiectarea optimală a sistemelor mecatronice Microsisteme electromecanice în industria automotive Simularea cinematică și dinamică a sistemelor mecatronice Elaborare disertație
Controlul avansat al sistemelor mecatronice Analiza și sinteza sistemelor hidronice și pneutronice / Hidraulică proporțională Etică și integritate academică
Practica profesională  Practica profesională Fabricație aditivă și inginerie inversă / Programarea CNC
Practică profesională

     Competențe profesionale