DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

SISTEME DE PRODUCȚIE DIGITALE

Informații program de licență


Înființat în anul: 1986
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi 
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Română / Engleză
Cifră de școlarizare: 60 de locuri

Misiune


Misiunea specializării constă în pregătirea unor specialiști în proiectarea / designul, programarea și exploatarea sistemelor de producție industriale. Absolvent al specializării va fi un inginer de sistem, cu abilități atât în domeniul echipamentelor și tehnologiilor digitale, cât și în domeniul acționărilor și automatizărilor electrice, hidraulice și pneumatice.

Activități extracurriculare


Colectivul departamentului organizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi: Concursul de roboți mobili, Concursul de roboți autonomi RobotX și participarea la concursul internațional Eurobot.

Discipline studiate


Anul I Anul II
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Algebră lineară, geometrie analitică și diferențială Mecanică 1 Rezistența materialelor 1 Rezistența materialelor 2
Geometrie descriptivă Analiză matematică Mecanică 2 Organe de mașini 1
Știința materialelor Teoria probabilităţilor şi statistică matematică Tehnologia materialelor Termotehnică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1 Desen tehnic şi infografică Electrotehnică Mecanisme
Fizică 1 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2 Management industrial Mecanica fluidelor
Chimie Istoria tehnicii / Cultură și civilizație Proiectarea asistată de calculator a produselor - sisteme CAD Toleranțe și control dimensional 2
Limba engleză 1 / Limba germană 1 Limba engleză 2 / Limba germană 2 Toleranțe și control dimensional 1 Marketing / Conceptul de produs și promovarea produsului
Educaţie Fizică şi Sport 1 Educaţie Fizică şi Sport 2 Limba engleză 3 / Limba germană 3 Practică de domeniu
Educaţie Fizică şi Sport 3 Educaţie Fizică şi Sport 4
Anul III Anul IV
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Economie generală Automatizarea sistemelor de fabricație 1 Sisteme flexibile de fabricație Sisteme pentru prelucrarea materialelor nemetalice
Organe de maşini 2 Roboţi industriali Proiectarea maşinilor şi sistemelor de producţie 2 Dispozitive pentru maşini unelte
Bazele așchierii și generarii suprafețelor 2 Acționări hidraulice și pneumatice 2 Maşini-unelte pentru prelucrări prin deformare plastică 2 Tehnologia fabricării maşinilor şi utilajelor
Maşini unelte Proiectarea maşinilor unelte şi sistemelor de producţie 1 Automatizarea sistemelor de fabricație 2 Modelarea și simularea sistemelor de producție
Acţionari electrice pentru mașini unelte Maşini-unelte pentru prelucrări prin deformare plastică 1 Proiectarea maşinilor unelte şi sistemelor de producţie 1 Bazele ingineriei industriale / Etică și integritate academică
Scule aşchietoare Tratamente termice / Ecologie și protecția mediului Ingineria calităţii Fiabilitate și mentenanță / Întreținerea și exploatarea mașinilor unelte
Acționari hidraulice și pneumatice 1 Sisteme de producţie inteligente / Comanda și programarea mașinilor-unelte cu comandă numerică Elaborarea proiectul de diplomă
Teoria sistemelor automate / Dinamica maşinilor şi utilajelor Practică de specialitate Practică pentru proiectul de Diplomă

     Competențe profesionale