DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

STRUCTURA, PROGRAMAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR CNC

Informații program de licență


Înființat în anul: 2008
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi 
Durata Studiilor: 3 semestre
Titlul absolventului: inginer diplomat 
Limbă predare: Română
Cifră de școlarizare: - de locuri

Misiune


Misiunea programului de studii de master Structura, programarea și mentenanța echipamentelor CNC este de a perfecţiona absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă, prin sintetizarea şi aprofundarea unor cunoştinţe legate de cunoașterea și exploatarea optimă a echipamentelor de lucru cu comandă numerică prin calculator (CNC), în contextul utilizării celor mai avansate tehnici de proiectare, analiză și programare asistată a acestora.

Activități extracurriculare


Colectivul departamentului organizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi: Concursul de roboți mobili, Concursul de roboți autonomi RobotX și participarea la concursul internațional Eurobot

Discipline studiate


Anul I Anul II
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I
Mașini, echipamente și strategii în sisteme integrate de producție Managementul logisticii şi distribuţiei Modelarea şi simularea acţionării sistemelor CNC
Metode și tehnici de proiectare asistată Programarea CNC Mentenanţa sistemelor CNC
Metode numerice / Modelarea și simularea sistemelor Soluții software pentru programarea asistată în sisteme de producție / Echipamente alternative cu comandă numerică Operarea şi interfaţarea sistemelor CNC / Supravegherea şi monitorizarea sistemelor CNC
Elaborarea disertației

     Competențe profesionale