DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR ȘI CONFECȚIILOR

Informații program de licență


Înființat în anul: 1990
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi 
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Română
Cifră de școlarizare: 50 de locuri

Misiune


Misiunea specializării este de a forma ingineri cu pregătire în proiectarea manuală și automatizată, atât constructivă, cât și tehnologică, a produselor textile și din piele (produse vestimentare și produse tehnice). Absolventul programului de studiu va fi un specialist interdisciplinar, cu cunoștințe în domeniul tehnic, informatic, managerial, capabil să coordoneze sectoare de producție și nu numai. Totodată, absolvenții acestei specializări sunt pregătiți pentru a deveni cadre didactice de specialitate în învățământul preuniversitar şi universitar.

Activități extracurriculare


Colectivul departamentului organizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi: proiecte de cercetare dezvoltate cu partenerii, sesiune de cercetări științifice studențești, concursuri naționale și internaționale.

Discipline studiate


Anul I Anul II
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Analiză matematică Mecanică Rezistenţa materialelor
Chimie I Chimie II Electrotehnică, electronică și automatizări Mecanisme și organe de mașini I
Grafică asistată de calculator I Grafică asistată de calculator II Metrologie în textile – pielărie I Metrologie în textile – pielărie II
Informatică aplicată I Informatică aplicată II Fibre textile I Fibre textile II
Teoria probabilităților și statistică matematică Inginerie generală în textile – pielărie Structuri textile – fire Structuri textile - ţesături / Materii prime pt. textile pielărie
Fizică Confortul si funcţiile produselor textile și din piele Design I Design II
Lb. modernă I (Engleză) / Lb. modernă I (Germană) Lb. modernă II (Engleză) / Lb. modernă II (Germană) Lb. modernă III (Engleză) / Lb. modernă III (Germană) Lb. modernă IV (Engleză) / Lb. modernă IV (Germană)
Educaţie fizică şi sport I Educaţie fizică şi sport II Educaţie fizică şi sport III Educaţie fizică şi sport IV
Economie generală / Etică și integritate academică Creație artistică / Desen artistic II
Practică de domeniu
Anul III Anul IV
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Bazele proceselor în confecții textile I Bazele proceselor în confecții textile II Procese şi maşini pt. confecții I Procese şi maşini pt. confecții II
Bazele proceselor în tricotaje I Bazele proceselor în tricotaje II Procese şi maşini pt. tricotaje I Procese şi maşini pt. tricotaje II
Structuri textile-tricoturi Structura şi proiectarea tricoturilor Finisarea produselor textile I Finisarea produselor textile II
Structura şi proiectarea confecţiilor I Structura şi proiectarea confecţiilor II         Proiectare asistată de calculator în confecții Proiectare asistată de calculator în tricotaje / Elemente de proiectare şi automatizare a maşinilor în tricotaje şi confecţii
Controlul şi asigurarea calităţii în textile Construcția și modelarea îmbrăcămintei Ingineria sistemelor de producţie / Analiza economico-financiară Sisteme informaționale pentru management
Organizarea producţiei în industria textilă Studiul timpului şi normarea muncii în ind.tex. / Metode de org. a producţiei în tricotaje şi confecţii Ingineria sistemelor de producţie / Analiza economico-financiară Sisteme informaționale pentru management        
Mecanisme și organe de maşini II Management / Management industrial Tehnologii pentru tricoturi funcționale Elaborarea proiectului de diplomă
Practică de specialitate Tehnologia textilelor neconventionale         Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

     Competențe profesionale