Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

Bine ați venit!

        Învățământul superior tehnic din Sibiu are o tradiție de câteva zeci de ani, Facultatea de Mecanică fiind înființată în anul 1976 ca parte componentă a Institutului de Învățământ Superior din Sibiu. Trecută prin mai multe etape de reorganizare, instituția a devenit în 1990 Universitatea din Sibiu, care a primit în 1995 numele de „Lucian Blaga”, iar Facultatea de Mecanică a devenit Facultatea de Inginerie.

      În cadrul acestei facultăți, specializările de licență, Mașini-unelte și sisteme de producție (înființată în 1985) și Utilaj tehnologic textil și de pielărie (înființată în 1986) au fost coordonate începând cu anul 1990 de către noua Catedră de Mașini și Utilaje. Acestora li s-au alăturat, în timp, specializările de Informatică industrială (înființată în 2008) și Mecatronică (înființată în 2009) respectiv Robotică (înființată în 2015).

      De asemenea, catedra a coordonat, sau coordonează, de-a lungul anilor specializări de masterat, precum: Sisteme CAD/CAE/CAM în deformarea plastică, Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC sau Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație (împreună cu Catedra TCM).

      Reorganizarea Facultății de Inginerie în anul 2011, în concordanță cu prevederile noii Legi a Educației Naționale, a condus la formarea departamentelor. Unul dintre acestea, Departamentul de Mașini și Echipamente Industriale a rezultat din comasarea fostelor Catedre de Mașini și Utilaje, Tehnologii Textile și Bazele Proiectării Mașinilor.

      Urmare acestora, Departamentul de Mașini și Echipamente Industriale coordonează, pe lângă specializările mai sus amintite și specializările din domeniul Ingineriei Industriale în domeniul textil, precum Tehnologia tricotajelor și confecțiilor (licență, înființată în 1990), sau Inginerie economică industrială (împreună cu Departamentul Inginerie Industrială și Management, licență, înființată în 2011) și Optimizarea tehnologiilor textile (masterat).

      Departamentul de Mașini și Echipamente Industriale coordonează și grupul de discipline de cultură tehnică generală (Geometrie descriptivă și desen tehnic, Mecanică, Rezistența materialelor, Organe de mașini, Mecanisme etc.), ale căror titulari, provenind din fosta Catedră de Bazele Proiectării Mașinilor, asigură inițierea studenților din anii de început în domeniul ingineriei industriale.