DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Bine ați venit!

 Învăţământul superior tehnic în Sibiu are o tradiţie de câteva zeci de ani, în anul 1976 luând fiinţă Facultatea de Mecanică, ca parte componentă a Institutului de Învăţământ Superior din Sibiu. Trecut prin mai multe etape de reorganizare, acesta a devenit în 1990 Universitatea din Sibiu - care a primit in 1995 cognomenul de "Lucian Blaga" - iar Facultatea de Mecanică a devenit Facultatea de Inginerie.

În cadrul acestei facultăţi, specializările de licenţă: Maşini-unelte şi sisteme de producţie (înfiinţată în 1985) şi Utilaj tehnologic textil şi de pielărie (înfiinţată în 1986) au fost coordonate începând cu anul 1990 de către nou înfiinţata atunci Catedră de Maşini şi Utilaje. Acestora li s-au alăturat, în timp, specializările de Informatică industrială (înfiinţată în 2008) şi Mecatronică (înfiinţată în 2009) respectiv Robotică (înfiinţată în 2015).

De asemenea, catedra a coordonat, sau coordonează, de-a lungul anilor specializări de masterat, precum: Sisteme CAD/CAE/CAM în deformarea plastică, Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC sau Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie (împreună cu Catedra TCM).

Reorganizarea Facultăţii de Inginerie în anul 2011, în concordanţă cu prevederile noii Legi a Educaţiei Naţionale, a condus la formarea departamentelor. Unul dintre acestea, Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale a rezultat din comasarea fostelor Catedre de Maşini şi Utilaje, Tehnologii Textile şi Bazele Proiectării Maşinilor.

Urmare acestora, Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale coordonează, pe lângă specializări mai sus amintite şi specializări din domeniul Ingineriei Industriale în domeniul textil, precum Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor (licenţă, înfiinţată în 1990), sau Inginerie economică industrială (împreună cu Departamentul Inginerie Industrială şi Management, licenţă, înfiinţată în 2011) şi Optimizarea tehnologiilor textile (masterat).

Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale coordonează şi grupul de discipline de cultură tehnică generală (Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Mecanică, Rezistenţa materialelor, Organe de maşini, Mecanisme etc.), ale căror titulari, provenind din fosta Catedră de Bazele Proiectării Maşinilor, asigură iniţierea studenţilor din anii de început în domeniul ingineriei industriale.