DEPARTAMENT MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE

FACULTATEA DE INGINERIE

Departament Mașini și Echipamente industriale

Facultatea de Inginerie

ROBOTICĂ

Informații program de licență


Înființat în anul: 2013
Forma de învățământ: învățământ cu frecvență la zi 
Durata Studiilor: 4 ani
Titlul absolventului: inginer
Limbă predare: Română / Engleză
Cifră de școlarizare: 30 de locuri

Misiune


Misiunea specializării este formarea unor specialişti în proiectarea/designul, programarea și utilizarea roboților industriali și a altor sisteme de roboți. Absolventul va fi un inginer capabil să proiecteze și să integreze roboți și sisteme robotice în diverse domenii, cum ar fi fabricația, montajul (roboți industriali) sau serviciile (roboți umanoizi, roboți autonomi).

Opțiune - forma duală


Programul ROBOTICĂ este unul dintre programele care permite studenților să opteze și pentru varianta duală, care permite efectuarea de stagii de practică începând cu anul I la partenerii: S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S.R.L. și Marquardt Schaltsysteme S.C.S.

Activități extracurriculare


Colectivul departamentului organizează o multitudine de activități extracurriculare, cum ar fi: Concursul de roboți mobili, Concursul de roboți autonomi RobotX și participarea la concursul internațional Eurobot

Discipline studiate


Anul I Anul II
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Chimie Grafică asistată de calculator 2 Bazele sistemelor mecatronice Termotehnică
Grafică asistată de calculator 1 Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2 Electronică Electronică digitală
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1 Teoria probabilităţilor şi statistică matematică Rezistența materialelor Electronică de putere
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială Analiză matematică Mecanică Toleranțe și control dimensional
Fizică Știința și ingineria materialelor Arhitectura calculatoarelor numerice Bazele sistemelor automate
Limba engleză 1 / Limba germană 1 Metode numerice Electrotehnică Mecanica fluidelor
Comunicare / Etică și integritate academică Limba engleză 2 / Limba germană 2 Limba engleză 3 / Limba germană 3 Mecanisme şi organe de maşini 1
Educaţie Fizică şi Sport 2 Istoria tehnicii / Cultură și civilizație Educaţie Fizică şi Sport 3 Educaţie Fizică şi Sport 4
Educaţie Fizică şi Sport 2 Practică de domeniu
Anul III Anul IV
Discipline semestrul I Discipline semestrul II Discipline semestrul I Discipline semestrul II
Mecanisme şi organe de maşini 2 Controlul produselor prin măsurare asistată Sisteme de conducere în robotică Sisteme auxiliare în robotică
Proiectarea asistată de calculator Maşini și sisteme de producţie 2 Sisteme flexibile de fabricație 1 Logistică industrială
Bazele roboticii Sisteme de achiziţie de date Fiabilitate și diagnoză Sisteme mecatronice
Acționarea hidraulică a roboților industrial 1 Acționarea hidraulică a roboților industrial 2 Tehnologii de fabricaţie Fabricaţie virtuală
Programarea roboţilor industriali Acţionarea roboţilor Proiectarea asistată de calculator pentru sisteme de fabricaţie flexibilă Analiza cu elemente finite în robotică
Proiectarea roboţilor 1 / Proiectarea și exploatarea sistemului mecanic al robotului 
Proiectarea roboţilor 2 Automate programabile / Dinamica sistemelor mecatronice Ingineria sistemelor de producţie / Ingineria şi managementul calităţii
Programarea microcontrolarelor / Sisteme incorporate Dinamica roboţilor Maşini unelte cu comandă numerică / Comanda şi programarea maşinilor unelte cu comandă numerică Elaborarea proiectului de diplomă
Senzori şi sisteme senzoriale Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Practică de specialitate

     Competențe profesionale


Testimoniale