Studiile universitare de masterat sunt a doua treapta a studiilor universitare. Pe parcursul a 2 ani, studentii aprofundeaza cunostintele in domeniul studiilor de licenta sau intr-un domeniu apropiat si isi dezvolta capacitatile de cercetare stiintifica. Studiile de master constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.

Inscrierea la cursurile de masterat este conditionata de detinerea unei diplome de licenta. Finalizarea studiilor se face printr-un examen, în urma căruia se obtine diploma de master.

Oferta educationala de programe de Master a departamentului Inginerie Industriala si Management cuprinde in prezent urmatoarele specializari:

Programe de studii universitare de master/ Master’s Degree Programs

DOMENIUL PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Inginerie Industrială Logistică industrială
Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie
Inginerie şi management Managementul afacerilor industriale
Managementul calităţii
Managementul proiectelor
Mine, petrol şi gaze Ingineria şi managementul gazelor naturale