Misiunea programului de master Logistică Industrială este de a dezvolta un puternic nucleu de pregătire postuniversitară în domeniul Managementului logisticii, care să trateze lanţul logistic (SCM -Suply Chain Management), bazat pe folosirea pachetelor software ale SAP R-3,  ca un tot unitar al fluxului de bunuri şi servicii de la furnizorii de materie primă la clientul final. De asemenea se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de utilizare a unor software-uri de vârf din domeniul planificării resurselor intreprinderii cum este SAP ERP, pentru absolvenţii ciclului I al studiilor universitare de licenţă de diverse tipuri, având în vedere ca ULBS face parte din Alianţa Universitară SAP.

Programul de master universitar Logistică Industrială se adresează tuturor absolventilor de învăţământ superior ciclul I de studii (Programe de Licenăţ), indiferent de profilul absolvit, care doresc să lucreze în domeniul lanţului logistic global, cu precădere în logistica industrială.

Se pot înscrie la acest Program de Master atât:

  • absolventi de studii de Licenta ai Ciclului I Bologna (4 ani / 3 ani), pe locuri bugetate sau pe locuri cu taxă;
  • cât şi absolvenţi de formă lungă de studii de Licenţă – Legea 84 / 1995 (4 ani / 5 ani), pe locurile cu taxă.