Master – Managementul Calității

“Calitatea produsului nu este totul, dar totul este nimic fără calitate.”

(Peters şi Waterman – “In search of Excellence”).

Managementul calităţii reprezintă un ansamblu de activităţi având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optimă a resurselor.

Programul de master Managementul Calității își propune formarea de specialişti în domeniu, responsabili cu:

  • asigurarea şi managementul calităţii;
  • proiectarea si implementarea sistemelor calităţii;
  • auditarea organizației;
  • controlul proceselor.

Acest program este organizat pe principiul studiilor interdisciplinare şi se adresează: absolvenţilor învăţământului superior, cu diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), INDIFERENT de facultatea, profilul sau specializarea absolvită; managerilor, directorilor executivi, personalului de conducere operativă, tuturor celor care conduc sau coordonează activităţi care influenţează calitatea.