Programul de MASTER – SISTEME SI TEHNOLOGII INTELIGENTE DE FABRICATIE este organizat pe principiile studiilor interdisciplinare şi se adresează absolvenţilor învăţământului superior tehnic cu diplomă de licenţă.

Este un program ce vizeaza specializarea absolvenţilor ciclului de studii universitare de licenţă in vederea integrarii cat mai rapide pe piaţa muncii.

  • Se va urmari pregǎtirea inriterdisciplinarǎ de specialişti în domeniul proiectǎrii constructive şi tehnologice şi fabricǎrii competitive, care va asigura flexibilitatea absolvenţilor la cerinţele, schimbǎrile şi progresele continue inregistrate in domeniul fabricaţiei;
  • alinierea la cerinţele unei industrii moderne, care necesitǎ dezvoltare tehnologicǎ şi un management eficient al resurselor

Competenţele absolventului:

  • proiectarea constructiva asistată de calculator, fabricaţie asistată de calculator, analize cu elemente finite în inginerie, cunoasterea si analiza structurala a sistemelor de fabricaţie, comportarea mecanică a materialelor, fabricaţie virtuală, fabricaţie competitivă.

Abilităţi

  • managementul proiectelor si a resurselor umane, rezolvarea problemelor tehnice de proiectare, fabricatie, mentenanta şi de calitate actuale cu care se confruntă în prezent firmele din România.

Deprinderi

  • utilizarea calculatorului în inginerie, atât pentru proiectare 3D (CAD) cât şi pentru simularea şi optimizarea tehnologiilor de fabricaţie(CAM);
  • programarea avansata si exploatarea echipamentelor CNC de fabricaţie asistată de calculator;
  • utilizarea tehnicilor avansate de analiză şi simulare prin metoda elementului finit (CAE) a elementelor structurale a sistemelor de productie.
  • utilizarea tehnicilor avansate de diagnoza si mentenanţă a echipamentelor CNC.
  • utilizarea tehnicilor si metodelor de control si imbunatatirea calitatii produselor.