Transporturile sunt esențiale pentru deplasarea mărfurilor și al persoanelor. Fie că vorbim de transporturi auto, feroviare, aeriene sau navale, toate acestea au nevoie de specialiști care să știe să le organizeze și gestioneze. Traficul trebuie să se desfășoare rapid, fără blocaje în condiții de maximă siguranță. Pentru ca aceste lucruri să devină realitate sunt necesare cunoștințe despre rețele de transport, organizarea traficului, mijloace de transport, infrastructură și multe altele.

Poți fi parte a viitorului transporturilor înscriindu-te la programul de studii Ingineria Transporturilor și a Traficului.

Misiunea programului de studii Ingineria transporturilor şi a traficului este: formarea de specialişti de nivel universitar, cu pregătire complexă în domeniu care proiectează şi utilizează reţele de transport fiabile, tehnologii în terminale de transport, tehnologii de circulaţie şi conducere operativă a acesteia, în contextul mobilităţii durabile.

Absolvenţii specializării ITT vor fi capabili să se integreze rapid în echipe specializate sau polivalente şi:

  • să documenteze tehnic şi economic luarea unei decizii în dezvoltarea unei reţele de transport în funcţie de cerere, ofertă, implicaţii sociale, amenajare a teritoriului şi de protecţie a mediului;
  • să dezvolte soluții de optimizare a traficului pe rețelele de circulație urbane și extraurbane, să proiecteze și gestioneze sisteme inteligente de transport;
  • să abordeze  teme  de  cercetare în  domeniul ingineriei transporturilor: autovehicule rutiere, telecomenzi şi electronică în transporturi, logistică, construcţii căi ferate, drumuri şi poduri, utilaje şi instalaţii portuare;
  • să analizeze şi să decidă asupra oportunităţii unor lucrări de investiţii într-o tratare integrată a sistemelor de transport;
  • să participe la proiectarea şi execuţia unor lucrări specifice sistemelor de transport (terminale, noduri, modernizări ale sistemului, proiectare şi realizare de noi tronsoane);
  • să urmărească, să controleze şi să interpreteze calitatea lucrărilor şi a produselor realizate;
  • să eficientizeze şi să optimizeze economic şi calitativ, inclusiv prin soluţii alternative, instalaţiile şi echipamentele aferente domeniului de activitate.