Programul de Master Managementul Proiectelor cu durata de studii de 2 ani, vizează perfecționarea cunoștințelor acumulate în cadrul studiilor de licență și obținerea de competențe complementare care permit viitorilor absolvenți derularea de activități diverse în toate categoriile de organizații ce dezvoltă proiecte (companii private, instituții publice, organizații non-profit).

Programul se adresează absolvenților de învățământ superior (indiferent de profilul absolvit), care doresc să dobândească cunoștințe în ceea ce privește elaborarea și implementarea proiectelor de diverse tipuri și din diverse surse de finanțare.

Discipline studiate:

 • Designul proiectelor complexe
 • Managementul achizițiilor în proiecte
 • Managementul financiar al proiectelor
 • Îmbunătățirea șase sigma
 • Managementul echipelor de proiect
 • Sisteme informaționale în proiecte
 • Leadership în proiecte
 • Studii tehnico-economice pentru proiecte
 • Fonduri structurale și alte tipuri de granturi pentru proiecte
 • Inovare și transfer de tehnologie
 • Ingineria și managementul investițiilor
 • Sustenabilitatea proiectelor
 • Etică și integritate academică
 • Practică profesională
 • Practică de cercetare
 • Practică pentru elaborarea lucrarii de disertație
 • Disertație

Avantaje:

 • Cursuri interactive (prelegeri la clasa și on-line, aplicaţii practice şi proiecte)
 • Cadre didactice deschise și dinamice, cu specializări în țară și în străinătate
 • Colaborări cu diverse organizații
 • Activități diverse: conferințe, proiecte de cercetare, burse de studii în străinătate, excursii și vizite de studiu, activități extracurriculare studențești

Admitere: http://inginerie.ulbsibiu.ro/admitere/