Programul de Masterat INGINERIA SI MANAGEMENTUL GAZELOR NATURALE (IMGN)

  • a fost infiintat in anul 2009.
  • este acreditat de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior, ARACIS
  • apartine domeniului de studii de licenta Mine, Petrol si Gaze 
  • diploma obtinuta: diploma de master, recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale
  • durata de studii: 4 semestre
  • forma de invatamant: cursuri de zi;
  • sistem de credite transferabile: 120 credite, fiecarei discipline din planul de invatamant fiindu-i atribuite un numar de credite, in functie de volumul de munca necesar pentru asimilarea cunostintelor
  • este coordonat de catre departamentul de Inginerie Industriala si Management si deservit de o resursa umana de exceptie. Personalul didactic si de cercetare implicat in programul de studiu desfasoara activităţi de cercetare ştiinţifică valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate din ţară sau străinătate, cărţi publicate în edituri recunoscute de CNCSIS, comunicări ştiinţifice publicate în volume la sesiuni, simpozioane, seminarii etc., din ţară şi străinătate, cât şi contracte, expertize, consultanţă etc. încheiate cu parteneri din ţară şi străinătate.