Departamentul de Inginerie Industrială şi Management a luat ființă în anul 2011 prin unirea a trei catedre: Catedra de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Catedra de Inginerie Economică şi Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor.

Departamentul coordonează din punct de vedere profesional şi ştiinţific cinci domenii de licenţă (Inginerie Industrială, Inginerie şi Management, Ingineria Transporturilor, Mine, Petrol şi Gaze şi Ingineria Mediului) cu tot atâtea programe de studii (Tehnologia Construcţiilor de Maşini – TCM, Inginerie Economică în Domeniul  Mecanic – IEDM, Ingineria Transporturilor şi a Traficului – ITT, Transportul, Distribuţia şi Depozitarea Hidrocarburilor – TDDH, Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie – IPMI), trei domenii de master (Inginerie şi Management, Inginerie Industrială, Mine, Petrol şi Gaze) cu 6 programe de master (Sisteme şi Tehnologii Inteligente de Fabricaţie – STIF, Managementul Calităţii – MC, Managementul Afacerilor Industriale – MAI, Managementul Proiectelor – MP, Logistică Industrială – LI şi Ingineria şi Managementul Gazelor Naturale – IMGN) şi trei domenii de doctorat (Inginerie Industrială, Inginerie şi Management, Inginerie Mecanică).

Cultura organizaţională a departamentului este una complexă, bazată pe o tradiţie îndelungată şi marcată, de-a lungul timpului, de personalităţi importante care şi-au pus amprenta pe stilul de lucru şi pe modul de abordare al unor probleme, personalităţi care au marcat borne importante în istoria învăţământului superior din Sibiu şi din ţară.

Pentru studenţii noştri oferim experienţe de neuitat în plan educaţional, social şi cultural, pentru absolvenţii noştri oferim perspective excelente de angajare iar pentru organizaţiile din mediul de afaceri oferim şansa de dezvoltare prin accesul la o forţă de muncă de calitate şi la servicii de consultanţă profesioniste. Contribuim astfel la dezvoltarea societăţii şi a domeniului cunoaşterii prin activităţi şi proiecte de cercetare.

Doar ÎMPREUNĂ, colaborând şi identificând soluţii vom găsi mereu drumul cel mai bun, iar tot acest efort trebuie să ne păstreze aproape unul de celălalt, pentru că această coeziune poate genera sinergia pentru atingere obiectivelor propuse!

Prof.univ.dr.ec.,ing. Dan MIRICESCU