Ȋn perioada 28-29.03.2022, în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu s-a desfăşurat workshop-ul intitulat Cercetarea exploratorie – oportunitate pentru știință și antreprenoriat. Apariţia noilor modele, teorii şi tehnici reunite sub genericul de ştiinţa Complexităţii, dar şi dezvoltarea exponenţială a tehnicii de calcul, a stimulat cercetarea științifică în toate domeniile. Nanotehnologiile, neuroștiințele şi studiile legate de viu în general au determinat dezvoltarea de noi discipline precum biomimetica, bioelectronica, biosemiotica, biogeofizica, bioinformatica. Întreg ansamblul de cunoştinţe acumulate în ultimile decenii în acest context au determinat schimbări în abordarea studiului Naturii

Cantonarea între cercetarea fundamentală şi cea aplicativa, cercetarea exploratorie, prin însăşi viziunea şi misiunea asumată, devine veriga de legătura organică între mediul universitar/academic şi mediul antreprenorial (interesat în identificarea domeniilor de nişă (blue ocean management), de noi materiale şi tehnologii “curate” (inspirate din Natură (biomimetica)), de noi tehnici de evaluare a calităţii mediului, a relaţiei Muncă – Om – Societate, a stării de sănătate individuală şi colectivă. La aceste workshop-uri au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice şi angajatori.