ULBS este partener la un nou proiect educativ internațional, denumit ”Optimizing Distance Learning Educational Programs (ODLEP)”, desfășurat sub auspiciile Erasmus cod proiect nr. 2022-1-EL01-KA220-HED-000089152, în perioada februarie 2023 – ianuarie 2025.

În cadrul proiectului ODLEP, în perioada 9 – 10 martie, a avut loc la Thessalonik – Grecia o primă reuniune a participanților. Alături de membrii proiectului de la Facultatea de Inginerie din cadrul ULBS, la această întâlnire au participat, de această dată în variantă mixtă, faţă în faţă şi online, coordonatorii proiectului (de la Aristotelio Panepistimio Thessalonikis Thesalonik, Grecia) și ceilalți parteneri: University Of Macedonia, Universita Telematica Degli Studi Iul Florenţa – Toscana, Italia; Univerzitet U Nisu, Nis, Serbia; Panepistimio Ioanninon, Ioannina, Grecia.

Proiectul ODLEP își propune să stimuleze programele de învățământ la distanță în Grecia, România, Italia și Serbia. Mai precis, ODLEP urmărește:

  • Crearea unui cadru inovator și eficient pentru selectarea celui mai potrivit tutore pentru un anumit grup de studenți pentru un program de învățare la distanță online competent și de succes
  • Înregistrarea contextului învățării la distanță cu accent pe țările partenerilor și toate caracteristicile necesare pentru selectarea celui mai potrivit tutore/cadru didactic pentru fiecare grupă/curs online
  • Stabilirea unui cadru teoretic și a unei proceduri pentru evaluarea și notarea tuturor aspectelor profilului tutorilor/cadrelor didactice
  • Evaluarea caracteristicilor dorite pentru fiecare instructor candidat
  • Pe baza sintezei cursanților de la curs/clase, cadrul propus va facilita ierarhizarea instructorilor disponibili, pe baza analizei multicriteriale, în vederea selectării celui optim
  • Furnizarea unei platforme online care va pune în practică abordarea metodologică a ODLEP pentru a facilita o procedură eficientă și de succes de selectare a instructorilor/educatorilor
  • Înregistrarea experienței, satisfacția și răspunsurile studenților și discutarea rezultatelor, cu accent pe identificarea celor mai bune practici
  • Identificarea abordărilor pentru îmbunătățirea performanței tutorilor/cadrelor didactice.
  • Propunerea de recomandări legate de repartizarea tutorilor/cadrelor didactice adecvate la o anumită grupă.

ODLEP poate crește valoarea și performanța educațională ca rezultat al comunicării optime și a cooperării între studenți și instructori.

Mai multe informații pe site-ul proiectului: https://websites.auth.gr/odlep/