Grad didactic: Prof. dr. ing

Domenii de activitate științifică:

  • proiectarea asistată de calculator in CAD/CAM
  • sisteme integrate de producție in CIM
  • fabricatia virtuala
  • realitatea augmentată

Contact: ioan.bondrea@ulbsibiu.ro