Anul
înfiinţării
Denumirea Şef departament/
responsabil
Structura de care aparţine
Ordinul de înfiinţare
Şedinţa de senat
în care a fost aprobat
Web
CENTRE DE CERCETARE ACREDITATE DE CNCSIS
1991 Centrul de Studii şi Cercetări pentru Deformări Plastice Prof. univ. dr. ing. Octavian Bologa Ordinul MIS nr. 8541/
18.10.1991
Decizia nr. 332 /11.11.1991
2001 Centrul de Cercetări în Domeniul Calităţii Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean Certificat CNCSIS nr. 21CC-B/2001 http://www.cedc.ro
CENTRE DE CERCETARE ÎNREGISTRATE LA ULBS
1998 Departamentul de Cercetare şi Producţie Textilă Prof. univ. dr. ing. Ioan Ştefănuţă Ordinul nr. 535/
25.11.1998
Şed Senat 23.11.1998
1998 Centrul de Cercetări în Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Prof. univ. dr. ing. Valeriu Deac
1999 Centrul de Studii şi Cercetări pentru Tehnologii Integrate Prof. univ. dr. Ing. Dan Paul Brîndaşu
2000 Centrul de cercetari si consultanta pentru afaceri – CONCEPT Prof. univ. dr. ing. Dan-Maniu Duşe
2002 Centrul de Cercetări Interdisciplinare şi de Frontieră Prof. univ. dr. ing. Daniel Volovici
2002 Centrul de Cercetare şi Implementare Metode Numerice Prof. univ. dr. ing. Daniel Manolea Decizia nr. 216 08.07.2002 Şed Senat 02.07.2002
2002 Centrul de Instruire a Formatorilor în Domeniul Învăţământului Asistat de Calculator Prof. univ. dr. ing. Mircea Şteţiu Decizia nr. 801 01.04.2002 Şed Senat 27.03.2002
Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Neconvenţionale şi Electrotehnologii Prof. univ. dr. ing. Dan Nanu
2004 Centrul de cercetare pentru arhitecturi avansate de procesare a informaţiei Prof. univ. dr. ing. Lucian Vinţan Decizia nr. 260/ 06.10.2004 Şed Senat 06.12.2004 http://acaps.ulbsibiu.ro 
2007 Centrul de Cercetare în Tehnologii Inteligente Prof. univ. dr. ing. Ioan P. Mihu Ordinul nr. 168/18.06.2007 Şed Senat 18.06.2007
2017 Centrul de Cercetare în Inteligență Conectată-INCON Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea Hot. 365/ 26.01.2017 Şed Senat 26.01.2017