UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

Facultatea de Inginerie

https://inginerie.uav.ro/
Arad, Strada Elena Dragoi, Nr. 2
Telefon: +4 0257 219331
Fax: +4 0257 219242

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Facultatea de Inginerie

http://www.ub.ro/inginerie
Calea Mărășești 157, Bacău 600115
Telefon/Fax: +4 0234 580 170
E-mail: decaning@ub.ro

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA'' DIN BRAŞOV

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

https://itmi.unitbv.ro/
Colina Universitatii nr. 1, corp A, 500036 Brasov, Romania
Tel.: +40 268 414690
Fax: +40 268 414690

Facultatea de Inginerie Mecanică

http://www.unitbv.ro/
Str. Politehnicii nr.1, 500024, Brasov, Romania
Tel: +40 268 474761
Fax: +40 268 474761

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Inginerie Aerospațială

http://www.aero.pub.ro/
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti Cod postal: 060042
Tel: +40 214 02 38 12
Fax: +40 213 18 10 07

Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

http://www.imst.pub.ro/index.php/ro/
Splaiul Independentei nr.313, sector 6 Bucuresti Romania
Tel: +40 21402.9520
Fax: +40 213 10.77 53

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor

https://faima.upb.ro/
Str. Splaiul Independentei 313, Sector 6, Bucuresti
Tel.: +40 21.402.96.72
Fax: +40 21.316.96.44

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică

http://www.mecanica.pub.ro/
Splaiul Independentei 313 Sector 6, Bucuresti
Telefon:+4021-402 94 35
Fax:+4021-318 10 19

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

http://isb.pub.ro/
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti Cod postal: 060042
Tel.: +40 21. 402 96 48

Facultatea de Știința si Ingineria Materialelor

http://www.sim.pub.ro/
Splaiul Independentei nr.313, corp JA, Bucuresti
Tel: +40 021.402.9586
Fax: +40 021.318.10.17

Facultatea de Transporturi

http://transport.upb.ro/
Splaiul Independentei 313, Sector 6, Bucuresti
Tel.: +40 21. 402 95 68
Fax: +40 21. 318 10 12

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Mecanică

http://mecanica.utcluj.ro/index.php
Str. Dr. Victor BABEȘ 62A Baia-Mare, Maramureș 430083
Tel: +40 0362-401265

Facultatea de Construcții de Mașini

http://cm.utcluj.ro/

B-dul Muncii nr. 103-105, 400641 Cluj-Napoca
Tel: +40 264-401 611

Facultatea de Inginerie (Baia Mare)

http://inginerie.utcluj.ro/
Str. Dr. Victor BABEȘ 62A Baia-Mare, Maramureș 430083
Tel: +40 0362-401265

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

http://imim.univ-ovidius.ro/
Bd. Mamaia Nr. 124 – etaj 2, Contanța 900527, România
Tel: +40 241.606.431
Fax: +40 241.618.372

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facultatea de Mecanică

http://mecanica.ucv.ro/
Str. Calea Bucureşti nr. 107 Cod. 200512 CRAIOVA – Dolj
Tel: 0251 – 543739
Fax: 0251 – 416630

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

Facultatea de Inginerie

http://www.ing.ugal.ro/

Str. Domnească nr. 111, cod 800201, Galaţi, Romania,
Tel: +40 336 13 02 08
Fax: +40 236 31 44 63

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Facultatea de Mecanică

http://www.mec.tuiasi.ro/
Str. Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 43 Iasi, Cp700050, Romania
Tel: +40 232 232337

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

http://www.cmmi.tuiasi.ro/
59 A, Dimitrie Mangeron Blvd, IASI-700050, ROMANIA
Tel:  +40 232 24 21 09
Fax : +40 232 24 21 09

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

http://imt.uoradea.ro/
Str. Universității, nr. 1, Oradea, Cod 410087, Bihor, România
Tel : +40 259 408 136
Fax : +40 259 408 436

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

http://www.upet.ro/facime/
Str. Universității nr. 20, 332006, Petroșani, jud. Hunedoara
Tel : +40 254 549011

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Facultatea de Mecanică şi Tehnologie

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-mecanica-si-tehnologie-2
Strada Târgul din Vale nr. 1, Pitești, Cod 110040, Județul Argeș
Tel : +40 348 45 3150

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

http://ime.upg-ploiesti.ro/#
B-dul Bucureşti, nr.39 Ploiesti Prahova 100680 Romania
Tel : +402445754 85
Fax: +40244575847

UNIVERSITATEA „EFTIMIE MURGU” DIN REȘITA

Facultatea de Inginerie și Management

http://uem.ro/index.php?id=450
Reşiţa 320085, Piaţa Traian Vuia, Nr. 1 – 4, judeţul Caraş-Severin, ROMÂNIA
Tel.: +40 255 210227
Fax: +40 255 210230

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

http://www.fim.usv.ro/
Str. Universităţii 13, Corp B 720229 Suceava, România
Tel: +40 230 21 61 47 / 112
Fax: +40 230 52 37 43

UNIVERSITATEA„CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU-JIU

Facultatea de Inginerie si Dezvoltare Durabila

https://ing.utgjiu.ro/
Calea Eroilor, Nr.30, cod 210135, Targu-Jiu, Gorj, Romania
Tel:+40-253-214307
Fax:+40-253-215794

UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR” DIN TÂRGU-MUREȘ

Facultatea de Inginerie

http://www.upm.ro
Str. Nicolae Iorga, nr. 1, cod. 540088, Tg. Mures
Tel:+40265-233212
Fax:+40265-233212

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi

http://www.mpt.upt.ro/
Strada Remus, nr.14, RO 300191, Timișoara
Tel:(+40) 256-404284
Fax:(+40) 256-404287

Facultatea de Mecanică

http://www.mec.upt.ro/
Bv. Mihai Viteazu 1, RO-300222 Timisoara, Romania
Tel:+40.256.403.521
Fax:+40.256.403.523

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

http://www.fih.upt.ro/v3/
Str. Revoluţiei Nr. 5, Hunedoara,Cod: 331128, Romania
Tel:+40 (0)254 207502
Fax:+40 (0)254 207501