CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI:

 • Prof.univ.dr.ing. Constantin BĂLĂ-ZAMFIRESCU
 • Prof.univ.dr.ing. Remus BRAD
 • Prof.univ.dr.ing. Adrian FLOREA
 • Conf.univ.dr.ing. Arpad GELLERT
 • Prof.univ.dr.ing. Dimitris KARAGIANNIS

INGINERIE MECANICĂ:

 • Conf.univ.dr.ing. Eugen AVRIGEAN
 • Prof.univ.dr.ing. Nicolae-Florin COFARU
 • Prof.univ.dr.ing. Adrian-Marius PASCU

INGINERIE INDUSTRIALĂ:

 • Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA
 • Prof.univ.dr.ing. Radu-Eugen BREAZ
 • Prof.univ.dr.ing. Dan-Paul BRÎNDAȘU
 • Prof.univ.dr.ing. Dan CHICEA
 • Prof.univ.dr.ing. Dan DOBROTĂ
 • Prof.univ.dr.ing. Valentin-Ștefan OLEKSIK
 • Prof.univ.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ
 • Prof.univ.dr.ing. Carmen-Mihaela SIMION

INGINERIE SI MANAGEMENT:

 • Prof.univ.dr.ing. Lucian-Ionel CIOCA
 • Prof.univ.dr.ing. Dan-Maniu DUȘE
 • Prof.univ.dr.ing. Vasile-Claudiu KIFOR
 • Prof.univ.dr.ing. Constantin OPREAN

MANAGEMENT:

 • Prof.univ.dr.ec.,ing. Dănuț-Dumitru DUMITRAȘCU