CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI:

 • Prof.univ.dr.ing. CONSTANTIN BĂLĂ-ZAMFIRESCU
 • Prof.univ.dr.ing. REMUS BRAD
 • Prof.univ.dr.ing. DIMITRIS KARAGIANNIS

INGINERIE MECANICĂ:

 • Prof.univ.dr.ing. NICOLAE-FLORIN COFARU
 • Prof.univ.dr.ing. ADRIAN-MARIUS PASCU

INGINERIE INDUSTRIALĂ:

 • Prof.univ.dr.ing. OCTAVIAN BOLOGA
 • Prof.univ.dr.ing. IOAN BONDREA
 • Prof.univ.dr.ing. RADU-EUGEN BREAZ
 • Prof.univ.dr.ing. DAN-PAUL BRÎNDAȘU
 • Prof.univ.dr.ing. DAN CHICEA
 • Prof.univ.dr.ing. DAN DOBROTĂ
 • Prof.univ.dr.ing. VALENTIN-ȘTEFAN OLEKSIK
 • Prof.univ.dr.ing. SEVER-GABRIEL RACZ
 • Prof.univ.dr.ing. CARMEN-MIHAELA SIMION

INGINERIE SI MANAGEMENT:

 • Prof.univ.dr.ing. MOISE ACHIM
 • Prof.univ.dr.ing. LUCIAN-IONEL CIOCA
 • Prof.univ.dr.ing. DAN-MANIU DUȘE
 • Prof.univ.dr.ing. VASILE-CLAUDIU KIFOR
 • Prof.univ.dr.ing. NICULAE-ION MARINESCU
 • Prof.univ.dr.ing. CONSTANTIN OPREAN

MANAGEMENT:

 • Prof.univ.dr.ec.,ing. DĂNUȚ-DUMITRU DUMITRAȘCU