Denumirea Director Ordinul/decizia de înfiinţare Web
CENTRE DE CERCETARE ACREDITATE DE CNCSIS
Centrul de Studii şi Cercetări pentru Deformări Plastice Prof. univ. dr. ing. Sever-Gabriel Racz Ordinul MIS nr. 8541/
18.10.1991
Decizia nr. 332 /11.11.1991
http://sites.centers.ulbsibiu.ro/cscdp/
Centrul de Cercetări în Domeniul Calităţii Prof. univ. dr. ing. Constantin Oprean Certificat CNCSIS nr. 21CC-B/2001 http://www.cedc.ro
CENTRE DE CERCETARE ÎNREGISTRATE LA ULBS
Departamentul de Cercetare şi Producţie Textilă Prof. univ. dr. ing. Ioan Ştefănuţă Ordinul nr. 535/
25.11.1998
Centrul de Cercetări în Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Prof. univ. dr. ing. Valeriu Deac
Centrul de Studii şi Cercetări pentru Tehnologii Integrate Prof. univ. dr. ing. Dan Paul Brîndaşu
Centrul de cercetari si consultanta pentru afaceri – CONCEPT Prof. univ. dr. ing. Dan-Maniu Duşe
Centrul de Cercetări Interdisciplinare şi de Frontieră Prof. univ. dr. ing. Daniel Volovici
Centrul de Cercetare şi Implementare Metode Numerice Prof. univ. dr. ing. Daniel Manolea Decizia Senat ULBS nr. 216 08.07.2002
Centrul de Instruire a Formatorilor în Domeniul Învăţământului Asistat de Calculator Prof. univ. dr. ing. Mircea Şteţiu Decizia Senat ULBS nr. 801 01.04.2002
Centrul de Cercetare pentru Produse și Procese Sustenabile Prof. univ. dr. ing. Claudiu-Vasile Kifor http://sites.centers.ulbsibiu.ro/ccpps/
Centrul de Cercetări pentru Tehnologii Neconvenţionale şi Electrotehnologii Prof. univ. dr. ing. Dan Nanu
Centrul de cercetare pentru arhitecturi avansate de procesare a informaţiei Prof. univ. dr. ing. Remus Brad Decizia Senat ULBS nr. 260/ 06.10.2004 http://acaps.ulbsibiu.ro 
Centrul de Cercetare în Tehnologii Inteligente Prof. univ. dr. ing. Ioan P. Mihu Ordinul nr. 168/18.06.2007
Centrul de Cercetare în Inteligență Conectată-INCON Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea Hot. Senat ULBS 365/ 26.01.2017 http://centers.ulbsibiu.ro/incon/