Listă repartizare locuri cazare 18 septembrie 2023

Listă așteptare cazare 18 septembrie 2023

În atenția candidaților admiși în anul I, sesiunea septembrie 2023, studii de licență:

Studenții care doresc cazare în anul universitar 2023-2024, sunt rugați să completeze până în 20 septembrie 2023, ora 23:50

Google Forms  https://forms.gle/UystQBCCuCg9MNvE7.

În atenția candidaților admiși în anul I, sesiunea septembrie 2023, studii de master:

Studenții care doresc cazare în anul universitar 2023-2024, sunt rugați să completeze până în 20 septembrie 2023, ora 23:50

Google Forms  https://forms.gle/N7iZpsfthoXVnGe6A.

Regulament privind organizarea si functionarea caminelor Senat iulie 2022

Cazarea în căminele studențești pentru anul universitar 2023-2024

Pentru detalii și informații noi privind cazarea accesați periodic https://campus.ulbsibiu.ro/

Comisia Facultății de Inginerie de distribuire a locurilor de cazare în căminele studențești :

       Șef lucrări dr. ing. Daniela POPA – Prodecan cu activități studențești și relații cu mediul economic
       Șef lucrări dr. ing. Anca IRIDON – membru în Consiliul Facultății
       Șef lucrări dr. inf. Antoniu PITIC – membru în Consiliul Facultății
       Maria-Delia MIHALACHE – Secretar Șef facultate
       Radu VOICU, student (membru în Consiliul Facultății și în Senatul ULBS)
       Lucian BUDUŞAN, student (membru în Consiliul Facultății și în Senatul ULBS)
       Sergiu Deliano Alexandru DINCĂ, student (membru în Consiliul Facultății)