Procedura de desfășurare a activității de cazare

Lista – repartizare  locuri în cămine studențești – Facultatea de Inginerie – 20.09.2021

Pentru detalii și informații noi privind cazarea accesați periodic https://campus.ulbsibiu.ro/

Cazarea în căminele studențești în anul universitar 2021/2022

Comisia Facultății de Inginerie de distribuire a locurilor de cazare în căminele studențești :

       Șef lucrări dr. ing. Daniela Popa – Prodecan cu activități studențești și relații cu mediul economic
       Delia Mihalache – Secretar șef facultate
       Șef lucrări dr. ing. Anca Iridon – membru în Consiliul Facultății
       Șef lucrări dr. inf. Antoniu Pitic – membru în Consiliul Facultății
       Șerban Andrei Boncea – student, membru în Consiliul Facultății și în Senatul ULBS
       Răzvan Vasile Preoteasa – student, membru în Consiliul Facultății
       Andreea Steliana Frățilă – studentă, membru în Consiliul Facultății

Calendar cazare pentru anul universitar 2021-2022

Regulamentul privind cazarea in căminele studențești