Buletinul Ştiinţific „Acta Universitatis Cibiniensis – Technical Series” este un  sprijin pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice desfăşurate  de către colectivele de specialişti ale facultăţii, precum şi a altor cercetători  din ţară şi din străinătate cu care universitatea noastră întreţine relaţii de  colaborare. Prin acesta, activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate sunt  reflectate cu fidelitate.

Buletinul ştiinţific „Acta Universitatis Cibiniensis – Technical Series ” a fost  publicat pentru prima dată în anul 1977. Dacă la început lucrările erau publicate  doar în limba romană, începând cu anul 1998 acestea au fost acceptate spre  publicare într-o limbă de circulaţie internaţională : engleză, franceză sau germană.

Din data 23.04.2003, în urma reevaluării de către CNCSIS, „Acta Universitatis Cibiniensis” apare ca Serie Tehnică, ISSN 1583-7149, cu apariţie anuală, limba de  redactare a lucrărilor fiind engleza.

Tematica buletinului ştiinţific a cuprins pe parcursul apariţiei sale  următoarele domenii:

 • Electronică şi Electrotehnică;
 • Tehnologii mecanice şi Utilaje tehnologice;
 • Mecanică aplicată;
 • Ştiinţa şi tehnologia materialelor;
 • Management şi marketing;
 • Ştiinţa calculatoarelor şi automatizări;
 • Transportul şi depozitarea gazelor naturale;
 • Deformări plastice.

Din anul 2001, volumele au fost distribuite şi în străinătate, prin schimb cu buletinele ştiinţifice ale unor universităţi, cum ar fi:

 • University of Zilina, Slovakia
 • Czech Technical University of Prague, Czech Republic
 • University of Miskolc, Hungary
 • Cornell University, Ithaca, USA
 • Technische Hochschule Darmstadt, Deutschland
 • Ecole Normale Superieure de Paris, France
 • Faculte des Sciences et des Techniques, Nantes, France
 • Universitat Hannover, Deutschland
 • Academie Royale de Belgique, Bruxelles, Belgique