Buletinul știinţific „Acta Universitatis Cibiniensis – Technical Series” oferă un suport excelent pentru diseminarea rezultatelor cercetării științifice efectuate de profesori, doctoranzi și alți cercetători.

Buletinul ştiinţific „Acta Universitatis Cibiniensis” a fost  publicat pentru prima dată în anul 1977. Dacă la început lucrările erau publicate  doar în limba română, începând cu anul 1998 acestea au fost acceptate spre  publicare și în engleză, franceză sau germană.

Din 2003, în urma reevaluării de către CNCSIS, „Acta Universitatis Cibiniensis” apare ca Serie Tehnică, ISSN 1583-7149, cu apariţie anuală în limba engleză.

În 2014 a fost publicat primul volum online de către editorul academic De Gruyter, cu ISSN 2668-6449. De atunci, volumele din seria tehnică „Acta Universitatis Cibiniensis” sunt disponibile online și se adaugă un volum nou anual.

Tematica principală a buletinului ştiinţific cuprinde următoarele domenii:

  • Tehnologii de Fabricație Avansate
  • Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică
  • Calculatoare şi Automatizări
  • Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor
  • Educație Academică și Management

Sistemul Crosscheck de verificare la plagiat

Comitetul editorial face parte din comunitatea în creștere  a utilizatorilor metodei Crosscheck, pentru a se asigura că materialul publicat este original și de încredere. Crosscheck este un mediu care permite evaluarea manuscriselor, menit să elimine plagiatul și să ofere expertiză de calitate, la standarde înalte.

Descrierea detaliată a sistemului Crosscheck poate fi găsită la: www.crossref.org/services/similarity-check/