Repartizarea buget/taxă pentru studii universitare de licență/de masterat se efectuează conform legislației în vigoare si a regulamentului “Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților, nivel licență și master, în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ETCS)”.

Reclasificarea se face în fiecare an universitar, în ordine descrescătoare a numărului de credite și a numărului de puncte credit acumulate după sesiunea de restanțe și măriri de note.

Termen de depunere a contestațiilor pentru eventuale erori referitoare la glisare (buget/taxă): 25.09.2023, ora 1500

Contestațiile se  trimit online, pe adresa de mail delia.mihalache@ulbsibiu.ro

  Mențiuni:

  • Studenții de la licență aflați la buget/taxă au obligația să aducă la secretara de specializare, până în 26 septembrie 2023, ora 1500, diploma de bacalaureat în original, dacă NU este la dosar.
  • Studenții de la master aflați la buget/taxă au obligația să aducă la secretara de specializare până în 26 septembrie 2023, ora 1500, diploma de bacalaureat în original și diploma de licență, dacă NU există la dosar.

Repartizare locuri buget taxă -după contestații- an universitar 2023 2024