Repartizarea buget/taxă pentru studii universitare de licență/de masterat se efectuează conform legislației în vigoare si a regulamentului “Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților, nivel licență și master, în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ETCS)”.

Reclasificarea se face în ordine descrescătoare a numărului de credite și a numărului de puncte credit acumulate după  sesiunea de restanțe și măriri de note.

  Termen de depunere a contestațiilor pentru eventuale erori referitoare la glisare (buget/taxă): 21.09.2022, ora 1400

Contestațiile se  trimit online, la adresa de mail delia.mihalache@ulbsibiu.ro

  Mențiuni:

  • Studenții de la licență aflați la buget au obligația să aducă la secretara de specializare, până în 23 septembrie 2022, ora 1500 , diploma de bacalaureat în original, dacă NU este la dosar.
  • Studenții de la master aflați la buget au obligația să aducă la secretara de specializare până în 23 septembrie 2022, ora 1500 , diploma de bacalaureat în original și diploma de licență, dacă NU există la dosar.