Repartizarea buget/taxă pentru studii universitare de licență/de masterat se efectuează conform legislației în vigoare si a regulamentului “Regulament privind activitatea didactică și activitatea profesională a studenților, nivel licență și master, în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ETCS)”.

Reclasificarea se face în ordine descrescătoare a numărului de credite și a numărului de puncte credit acumulate după  sesiunea de restanțe și măriri de note.

  Termen de depunere a contestațiilor pentru eventuale erori referitoare la glisare (buget/taxă): 21.09.2021, ora 1400

Contestațiile se  trimit online, la adresa de mail delia.mihalache@ulbsibiu.ro

  Mențiuni:

  • Studenții de la licență aflați la buget au obligația să aducă la secretara de specializare până în 24 septembrie 2021, ora 1500diploma de bacalaureat în original, dacă NU este la dosar.
  • Studenții de la master aflați la buget au obligația să aducă la secretara de specializare până în 24 septembrie 2021, ora 1500diploma de bacalaureat în original și diploma de licență, dacă NU este la dosar.