Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat

Metodologia privind organizarea taberelor studențești pe perioada vacanței de vară 2021, pentru studenții înscriși la cursurile cu frecvență.

Taberele se organizează în patru serii, în perioada 11-31 august 2021.

Facultatea de Inginerie a ULBS are alocate 22 locuri pentru studenți  (licență și master).

Distribuire locuri în tabere studențești 2021

Proces Verbal – lista beneficiarilor de locuri în tabere studentesti -vara 2021

Anunț tabere studențești 2021

Anexe_Metodologie Tabere Studențești 2021