Borderou distribuire locuri TABĂRĂ vară

Anunț – repartizarea locurilor în tabere studențești de vară 2024

Lista solicitărilor pentru tabere de vară 2024

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a aprobat

Metodologia privind organizarea taberelor studentesti 

Studenții pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără în perioada
27 mai – 18 iunie 2024, astfel:
• prin e-mail la adresa: maria.solomon@ulbsibiu.ro
• la secretariatul facultății (cam. IM 206, 27 mai-18 iunie 2024, între orele 9:00-14:00)

Anexe metodologie tabere studentesti 2024

Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu îi revin 110 locuri în Taberele studențești de vară, în perioada 14.07.2024 — 02.09.2024 (împărțită în 10 serii). Distribuția locurilor pe facultăți este următoarea:

Nr.

crt.

Facultatea Număr locuri în tabere repartizate
1. Inginerie 23
2. S.A.I.A.P.M 6
3. Stiinte 9
4. Stiinte Economice 17
5. Medicină 14
6. Drept 15
7. Stiinte Socio-Umane 16
8. Litere si Arte 6
9. Teologie 4
TOTAL 110

Repartiția pe serii și locații se va face după transmiterea de către Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a acestora.

Desfășurarea procedurilor de informare, înscriere, selecție și definitivarea listelor cu studenții beneficiari 27.05.2024 — 02.07.2024.