Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a aprobat

Metodologia privind organizarea taberelor studențești pe perioada vacanței de vară 2023, pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență.

Taberele se organizează în perioada 22 iulie 2023 – 31 august 2023.

Facultatea de Inginerie a ULBS are alocate 22 locuri pentru studenți (licență și master).

Borderou de distribuire locuri în tabere studențești – liste finale

Proces verbal TABERE STUDENȚEȘTI 2023 

Lista cu studenții care au depus cereri pentru ocuparea unui loc în taberele studențești 2023

Anunț distribuire locuri în tabere 2023

Anunț tabere studențești 2023

Formular cerere tabără 2023

Calendar tabere studențești 2023