Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a aprobat

Metodologia privind organizarea taberelor studențești pe perioada vacanței de vară 2022, pentru studenții înscriși la învățământ cu frecvență.

Taberele se organizează în perioada 09 august -08 septembrie 2022.

Facultatea de Inginerie a ULBS are alocate 18 locuri pentru studenți (licență și master).

 

Borderou tabără final 2022

 

Proces Verbal  locuri TABĂRĂ 2022- 14_iulie_2022

Contestatiile se transmit pe adresa de e-mail delia.mihalache@ulbsibiu.ro pana în 15.07.2022, ora 12.00

Anunț întrunire comisie pentru distribuire locuri în tabără

Lista cererilor pentru locuri în tabere studențești 2022

Anunț tabere studențești 2022

Formular cerere tabără 2022